1000152558 - usedlost Beránka
katalogové číslo
1000152558
název
usedlost Beránka
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Dejvice
katastrální uzemí
Dejvice
adresa
Na Beránce 57/2
typ
usedlost; budova
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
klasicismus

anotace

Viniční usedlost Beránka vznikala po r. 1645 patrně v několika stavebních etapách, rozšířena byla r. 1879 a upravena mezi svět. válkami.

popis památkové hodnoty

Původně viniční usedlost s architektonicky zajímavým raně klasicistním jižním průčelím. Usedlost je i přes rozsáhlé novodobé stavební zásahy hodnotným dokladem původní rozptýlené zástavby pražského předměstí.

popis

První zmínka o vinici, na které dnes stojí budova čp. 57, pochází z. r. 1559. Jádro dnešní stavby pochází z poloviny 17. století, z doby majitele Pavla Beránka. Vnější raně klasicistní ráz získala budova na konci 18. století. Další přístavby a úpravy proběhly v 19. a 20. století. Nejnověji byla přistavěna novostavba severně od starého objektu. Hlavní budova usedlosti má členitý půdorys. Střední trojdílná část je jednopatrová, krajní křídla jsou přízemní. Fasáda členěna lizénovými rámci a nárožním bosováním. Na severní straně dvůr, obestavěný novou moderní budovou. Na jižní straně bývalá zahrada (dnes zčásti parkoviště).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 55282, Hanspaulka, urbanizované sídlo, Dejvice, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Dříve zemědělská usedlost. Nyní slouží především pro podnikání, sídlo několika firem. Na pozemcích jižně a jihozápadně od usedlosti je z větší části parkovací plocha.

stáhnout data v .xls