1000124009 - městský dům
katalogové číslo
1000124009
název
městský dům
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Poběžovice
část obce
Poběžovice
katastrální uzemí
Poběžovice u Domažlic
adresa
náměstí Míru č.p. 7
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
22. 9. 1995
existující
ano
sloh
pozdní baroko; slohy 19. století; slohy 20. století

anotace

Řadový pozdně barokní dům se sklepy a dvěma nadzemními podlažími. Plasticky členěné průčelí vrcholí složitě vykrajovaným štítem. Interiéry jsou plochostropé, vyjma sklepů.

dějiny

Dům postaven pravděpodobně ve 2. polovině 18. století. Dílčí úpravy proběhly v 19. a 20. století.

popis

Jednopatrový zděný řadový dům, v severní frontě náměstí, na obdélném půdorysu, o třech osách, s mansardovou střechou pokrytou šablonami. Do náměstí střecha se zděným štítem a do dvora s polovalbou. Dům podélnou osou ve směru S-J založen ve svahu. Z východu přiléhá čp. 6, ze západu novostavba bytovek, která nahradila nejméně dva staré obytné domy situované na náměstí. Jižní průčelí do náměstí se soklem, nárožními hladkými pilastry s římsovými hlavicemi. V krajní východní ose přízemí vstup ukončený obloukem, s hladkým orámováním s lištou po obvodu a v náběhu oblouku a ve vrcholu hladké klenáky. Dveře dvoukřídlé dřevěné s ozdobně skládaným pokryvem. Okna v přízemí obdélná šestitabulková s rovným nadpražím, s podokenními římsami, orámované prostými šambránami s lištou. Přízemí ukončeno kordonovým pásem. V patře tři okna jako v přízemí. Patro zakončeno korunní profilovanou římsou. Štít rozdělen štítovou římsou na dvě části. Spodní část třemi pilastry s římsovými hlavicemi rozdělena na čtyři pole. Ve dvou středních polích okna jako v přízemí a patře, v krajních polích oválné větrací otvory hladce orámované s lištou po obvodu. Nad korunní a štítovou římsou po obvodu štítu plastické voluty, obloučkově a vlnkovitě stoupající k vrcholu. Na krajích štítové římsy piniové šišky. Ve středu horní části štítu oválný větrací otvor s hladkým orámováním s lištou po obvodu. Dvorní severní průčelí: ve východní části v přízemí vstup do chodby ukončený obloukem, v západní části přístavek na obdélném půdorysu s pultovou střechou klopenou do dvora. V přístavku obdélný vstup a čtyřtabulkové okno s rovným nadpražím, v líci zdiva. Okno místnosti se záklopovým stropem obdélné osmitabulkové, v líci zdiva. Nad vstupem v patře obdélné okno v líci zdiva. Štít obložený svisle kladenými prkny, se třemi obdélnými dvířky a jedním obdélným nečleněným oknem. Střecha ukončena polovalbou. Ve dvoře přízemní stavby s pultovými střechami klopenými do dvora.

stáhnout data v .xls