1000129427 - kostel sv. Apolináře
katalogové číslo
1000129427
název
kostel sv. Apolináře
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Horšovský Týn
část obce
Velké Předměstí
katastrální uzemí
Horšovský Týn
adresa
Husovo náměstí č.p. 71
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
raná gotika; vrcholná gotika; renesance; pozdní baroko

anotace

Stavba s obdélnou lodí, užším trojboce ukončeným přesbytářem, věží, sakristií a předsíní. Část lodi patrně ještě ze 2. poloviny 13. století. Přestavba ve 2. polovině 14. století, v 16. století a ve 2. polovině 18. století. Interiéry klenuté.

dějiny

Bývalý děkanský kostel, původně snad z doby kol. r. 1250 (J portál lodi), chór a kaple z konce 14. stol., věž upravena v 16. stol., barokní úpravy před r. 1768.

popis

Stojí na malém obdélném náměstí tzv. Velkého předměstí, JZ od historického jádra. Presbytář obrácený k východu; k obdélné lodi připojený užší a skoro stejně dlouhý presbytář; uzavřený třemi stranami pravidelného osmiúhelníka. Po severní straně lodi lehce obdélná věž, jejíž jižní stěna založena na stěnu lodi a východní zeď posunutá od SV nároží; rozdělena na 5 podlaží; ze 3. patra přístupné podkroví lodi; v posledním patře zvonová stolice. Po severním boku presbytáře obdélná sakristie s depozitářem v patře; severní stěna sakristie lícuje s průčelím lodi; prostor depozitáře rozdělený příčkou (S – J). K jižní straně presbytáře přiléhá obdélná kaple. Před západním průčelím lodi obdélný přístavek, jehož přízemí slouží jako předsíň a patro jako kruchta; k jižní stěně předsíně přiléhá pravoúhlý přístavek schodiště do patra a k severní dispozičně stejná komora; podélné fasády těchto přístavků lícují se stěnami lodi. Na loďdi mansardová střecha s malbou na západní straně; tašky bobrovky. U presbytáře hřeben sedlové střechy o málo výše než na lodi; nad stěnami závěru strmé valby; bobrovky; pultové vikýře. Střecha věže valbová s krátkým hřebenem ve V – Z směru; tašky bobrovky; při okrajích hřebene hrotnice s makovicí a křížem; u sakristie s depozitářem a kaple pultové střechy s bobrovkami; předsíň s kruchtou má mansardovou střechu s malbou na západě, krytou bobravkami. Průčelí lodi člení pilastry nesoucí průběžné kladí s hlavní římsou. Okna s trojlistými záklenky mají ploché rámování. Z kamenný pravoúhlý portál s nadsvětlíkem doplňuje do půlkruhu vzepnutá římsa. V J stěně lodi zazděný lomený ústupkový portál. Z přístavky hladce omítané s jednoduchými dveřmi. Chór opatřený odstupňovanými opěrnými pilíři s maskami chrličů, hladce omítán. Má lomená okna s profilovaným ostěním a částečně zachovanými kružbami. J kaple s jednoduchými lomenými okny je hladce omítaná, stejně tak S sakristie. Třípatrová věž členěna horizontálně římsami a opatřena střílnovými okénky. V posledním patře okna s půlkruhovými záklenky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4551, Horšovský Týn, město, Horšovský Týn, Domažlice, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 4555, Velké Předměstí, městská čtvrť, Horšovský Týn, Domažlice, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls