1000140626 - synagoga
katalogové číslo
1000140626
název
synagoga
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Kdyně
část obce
Kdyně
katastrální uzemí
Kdyně
adresa
Masarykova č.p. 12
typ
synagoga
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
28. 4. 1997
existující
ano
sloh
historismus

anotace

Synagoga představuje jednu z mála dochovaných židovských památek na Domažlicku. Vznikla jako novostavba ve 2. polovině 19. století. Fasády mají jednoduché plastické členění, interiéry částečně klenuté.

dějiny

Synagoga postavena v letech 1862-1863.

popis

Zděná budova synagogy se sestává ze dvou částí na obdélném půdorysu, se sedlovou střechou pokrytou bobrovkami.Východní polovina zaujímá prostor modlitebny dosahující výšky patrového domu, západní část pak obsahuje jednopatrovou vestavbu adaptovanou v našem věku. Průčelí do ulice, východní část se dvěma vysokými okny ukončenými oblouky, oblouky orámovány hladce bosovanými pásy. Nárožní a meziokenní lisény, s vpadlinou ukončenou obloukem s vykrojením ve tvaru převýšeného oblouku. Pod profilovanou korunní římsou hladký pás, mezi lisénami podložený zubořezem. Západní část průčelí v přízemí se vstupem umístěným k modlitebně a se dvěma obdélnými osmitabulkovými okny s rovným nadpražím, v líci zdiva, s nadokenními segmentovými hladce bosovanými pásy. Přízemí ukončuje nízká profilovaná kordonová římsa. V patře tři obdélná osmitabulková okna s rovným nadpražím, orámovaná vykrajovanými šambránami, v líci zdiva. Patro ukončuje profilovaná korunní římsa. Západní průčelí hladké ve střední ose v přízemí i patře s obdélným oknem s rovným nadpražím. Střecha ukončena hladkým štítem. Dvorní průčelí modlitebny se soklem a se dvěma vysokými oblouky ukončenými okny. Fasáda ukončena fabionovou korunní římsou. Západní část s přístavbou přístupnou ze dvora přímým schodištěm podél obvodové zdi. V přístavbě schodišťový prostor, střecha plochá se sloupkovým zábradlím, přístupná z patra obdélným vstupem s rovným nadpražím. V přízemí a v patře obdélná okna s rovným nadpražím, většinou členěna do „T“. Patro ukončeno fabionovou římsou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6491, Kdyně, město, Kdyně, Domažlice, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 51159, Nová Kdyně, býv. hl. městská čtvrť, Kdyně, Domažlice, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls