1000144278 - zřícenina tvrze
katalogové číslo
1000144278
název
zřícenina tvrze
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Horšovský Týn
část obce
Tasnovice
katastrální uzemí
Tasnovice
typ
tvrz
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
existující
ano
torzální
ano
sloh
gotika; renesance

anotace

Relikty zděné středověké tvrze s dobře dochovaným opevněním. Z původních budov zachovány pouze klenuté sklepy.

dějiny

Objekt vznikl snad někdy ve 14. století. Při archeologickém výzkumu v roce 1978 nalezeny cenné předměty především z období 16. a 17. století.

popis

Původně tvrz obklopená dvěma vodními příkopy oddělenými náspem, zesíleným kamennou zdí. Do současnosti se dochovala pouze Z a S část příkopů a valu mezi nimi. Na J straně byly příkopy zavezeny a tato plocha začleněna do prostoru zemědělského statku. Na vlastním tvrzišti relikty přízemní části zděné budovy věžovité tvrze o rozměrech cca 13,5 x 9-12 m a mírně lichoběžníkového půdorysu. V tvrzi zachovány dva valeně klenuté sklepy (původně jednoprostorové plochostropé přízemí) s vchody na J straně. Ke vchodu do V sklepa přistavěn novější cihelný přístavek. Pod schodištěm ve vstupu do tohoto sklepa osazen segmentový portál se skosenou spodní hranou na interiérové straně. Budova tvrze byla při obvodu tvrziště obehnána kamennou zdí, dosud na S straně patrnou. Lokalita porostlá křovinami a mladšími listnatými stromy.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16277, Tasnovice, ves, Tasnovice, Domažlice, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls