1000122141 - městský dům s bývalým fotoatelierem Hrbek
katalogové číslo
1000122141
název
městský dům s bývalým fotoatelierem Hrbek
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-město
obec
Plzeň
část obce
Východní Předměstí
katastrální uzemí
Plzeň
adresa
U Zvonu č.p. 142/11
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
12. 12. 1994
existující
ano
sloh
secese

anotace

Jediná známá stavba tohoto typologického druhu dochovaná v západních Čechách. Hmatatelný doklad téměř zapomenuté téměř osmdesátileté tradice, spojené se jmény vynikajících plzeňských fotografů J. Hrbka a Č. Hrbka.

dějiny

1871 postaveno jako fotoateliér, 1906 secesně přestavěn.

popis

Zděná omítaná stavba na lichoběžníkovém půdorysu se suterénem o 3 nadzemních podlaží, situovaná při východním okraji MPR. Čelo 2. patra, sloužícího jako ateliér, je proskleno. Střecha pultová, ve spodní části navazující na 2. patro, prosklená, zbytek krytý plechem. Dům je vklíněn mezi sousední podstatně vyšší objekty. Severní uliční průčelí nad nejdelší stranou lichoběžníku (12,3 metru) je symetrické o 3 osách , vertikálně je členěno pilastry, přecházejícími v pilířky čtvercového průřezu, završenými plastikami ptáků s roztaženými křídly. Nad úrovní přízemí a v horní části pilastry doplňují štuky s rostlinným a geometrickým motivem. Horizontálně průčelí člení v přízemí pásková rustika, ve 2. patře probíhá po celé šířce průčelí balkon, nesený 7 poli cihelné segmentové klenby a kovovými slohovými konzolkami, opatřený kovaným slohovým zábradlím. Čelní stěna 2. patra a třetina pultové střechy je prosklená. Ve střední ose přízemí situován vstup v plochém štukovém rámu, obtaženém lištou s bohatou štukovou supraportou. Dveře dřevěné dvoukřídlé s nadsvětlíkem. Okna dřevěná dvoukřídlá čtyřtabulková, původně v líci fasády. Okna patra mají štukové podokenní římsy a suprafenestry s bohatou štukovou výzdobou (rostlinné motivy). Mezi okny v 1. patře zlacený nápis ZALOŽENO L.P. 1868. Za vstupem následuje chodba, schodiště je umístěno v zadním traktu (trojúhelný půdorys). V patře byt, 2. patro ve dvou úrovních využito pro fotografický ateliér – zakryto pultovou z jedné třetiny prosklenou střechou, která přechází v prosklenou stěnu (nosná konstrukce je ocelová, atypické profily).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12308, Plzeň, město statutární, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 48887, Pražské Předměstí I, díl území (dominantní), Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls