1000144690 - středověké neopevněné  sídliště Kunčin hrádek
katalogové číslo
1000144690
název
středověké neopevněné sídliště Kunčin hrádek
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-město
obec
Plzeň
část obce
Severní Předměstí
katastrální uzemí
Plzeň
typ
výšinné neopevněné sídliště; tvrziště
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
existující
ano
sloh
ostatní (archeolgické)

anotace

Doklad středověké sídelní struktury v této oblasti před založením města. Území památky je dosud jen řídce zastavěnou částí a uchovává si starý ráz okrajové části města, s kostelem Všech svatých tvoří charakteristickou část Roudné.

dějiny

Tvrz se připomíná v letech 1385-1455, ke konci 15. stol. je uváděna již jako pustá. Archeologicky doložené osídlení v poloze, kam bylo v minulosti tvrziště situováno, je z 12. či 13. století.

popis

Poloha tvrziště Kunčin hrádek není spolehlivě určena, situován byl v minulosti zejména na skalní vyvýšeninu, jež je částí kulturní památky, S od kostela Všech svatých nad prameny, která je od východu oddělena zdánlivým příkopem (úvoz). Zjišťovací sondy zde však přinesly doklady středověkého osídlení, ovšem bez přítomnosti opevněného sídla. Tvrziště se nalézalo nejspíše V a SV od zmíněné lokality, v prostoru staršího lomu, stráně a areálu Fakultní nemocnice. Pravděpodobnou polohou tvrziště je zejména podle starších nálezů středověké keramiky a železných předmětů (šipky) místo cca 700 m k severovýchodu, při oplocení areálu Fakultní nemocnice. Poloha je na jihozápadě a jihu ohraničena svahem a lomem. Místo je výrazně změněno lomem a S směrem parkem Fakultní nemocnice. Tato lokalita (část ppč. 12102/10) není předmětem ochrany. Na vlastní ostrožně ve svahu S od kostela tedy doloženo středověké osídlení z doby před založením města, dosud bez stop opevnění.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13799, Roudná, urbanizované sídlo, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 48886, Roudná I, díl území (dominantní), Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Částečně bez využití, zahrady, rodinné domy.

stáhnout data v .xls