1000156608 - činžovní dům "U zlatého růžence"
katalogové číslo
1000156608
název
činžovní dům "U zlatého růžence"
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-město
obec
Plzeň
část obce
Vnitřní Město
katastrální uzemí
Plzeň
adresa
Dřevěná č.p. 104/2
typ
činžovní dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
1. 6. 1989
existující
ano
sloh
eklekticismus; slohy 19. století

anotace

Pohledově exponovaný ve zdivu přízemí ještě středověký dům s výpravnou eklektickou fasádou, využívající kombinaci bosování, štukových článků a ploch provedených v režné cihle. Realizace stavební firmy Františka Kotka.

dějiny

Postaveno na místě středověkého domu (zdivo přízemí středověké) – r. 1880, dvorní křídlo je novostavba od základu. Eklektická fasáda.

popis

Velký zděný nárožní třípatrový dům s výpravnou eklektickou fasádou využívající kombinaci štukových článků a ploch v dolních partiích bosovaných a v horních provedených v režné cihle. Přízemí člení pásování, patra vertikálně člení pilastrový řád se štukem zdobenými hlavicemi, horizontálně kordonové římsy. Plochy kolem oken 2. a 3. patra jsou provedeny v režné cihle. Průčelí do náměstí trojosé – střední osa zvýrazněna v 1. a 2. patře arkýřem se sdruženými okny, nad sdruženými okny 1. patra umístěna nad volutovým frontonem nápisová deska „U zlatého růžence“. Korunní římsa konzolová, nad střední osou protnuta trojúhelným frontonem s rolverkovou kartuší s motivem růžence, doplněnou po stranách reliéfními postavami anděla a puttiho. Nad hlavní římsou se z atikové zídky vypíná vysoký volutový vykrajovaný štít. Průčelí do Dřevěné ulice o 13 okenních osách, střední část v šíři 3 okenních os zvýrazněna plochým rizalitem. V nároží v úrovni 2. patra umístěna v nice socha zbrojnoše, pod ní reliéfní plastika draka. Budova se skládá z předního domu, obráceného svým průčelím do náměstí, a z podélného křídla v Dřevěné ulici. Přední dům je lehce kosodélného půdorysu, obvodové zdivo přízemí dosahuje šířky 1 metr – přízemí je ve zdivu středověké. Konstrukčně je budova šířkovým dvoutraktem, přízemí sklenuto segmentovými klenbami do traverz (z r. 1883). Boční křídlo sleduje uliční čáru Dřevěné ulice, je jednotraktové, z něho uprostřed a na východním konci odbočují směrem dovnitř parcely krátká dvorní křídla.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12308, Plzeň, město statutární, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 12321, Plzeň, hl. městská čtvrť, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls