1000132033 - zámek
katalogové číslo
1000132033
název
zámek
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-sever
obec
Žihle
část obce
Žihle
katastrální uzemí
Žihle
adresa
č.p. 48
typ
zámek
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
renesance

anotace

Kvalitní renesanční stavba. Jednopatrová budova obdélného půdorysu s renesančním obvodovým pláštěm, krytá dvojicí valbových střech.

dějiny

postaven asi v letech 1595 - 1600 za Libštejnských z Kolovrat, upraven kolem r. 1700. V 18. stol. užíván jako hostinec

popis

Jednopatrová budova obdélného půdorysu s renesančním obvodovým pláštěm se zbytky psaníčkových sgrafit a půlkruhovým bosovaným portálem. Kryje jej střecha na dvou souběžných krovech. Volně stojící, jednopatrový dům o 7x4 okenních osách, krytý dvěma, kolmo k ulici položenými valbami. Vstupní průčelí je hladce omítané, členěné jen hladkým vlysem pod okny 1.p. a pod hlavní římsou. V ose přízemí je původní půlkruhový bodovaný portál, ukončený hladkou deskou, okna jsou nečleněná. Boční průčelí se stejnými okny má zachovanou sgrafitovou omítku mezi okny patra.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19447, Žihle, býv. město, Žihle, Plzeň-sever, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 64070, Žihle (Z), retrodílec území (dominantní), Žihle, Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 2007

    výhledově se připravuje celková rekonstrukce

  • monitoring památky - 17.11.2013

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • Od poloviny 20.století hospoda, o čemž svědčí i nepatrné stopy nápisu na fasádě nad portálem na přední straně, od 90. let 20. století prostory objektu využívány jako sklady materiálu a výrobků.

stáhnout data v .xls