1000146986 - hrad
katalogové číslo
1000146986
název
hrad
kraj
Jihočeský kraj
okres
Strakonice
obec
Strakonice
část obce
Strakonice II
katastrální uzemí
Nové Strakonice
adresa
č.p. 50
typ
hrad
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Románsko-gotický hradní areál s příkopem byl založen v první polovině 13. století Bavory ze Strakonic na soutoku dvou řek Otavy a Volyňky a patří k nejstarším v Čechách. Došlo zde ke spojení středověké šlechtické hradní architektury s církevní komendou.

historický vývoj

Románsko – gotický hradní areál, který patří k nejstarším v Čechách a byl založen Bavory ze Strakonic. Strakonický hrad je výjimečný tím, že zde došlo ke spojení středověké šlechtické hradní architektury s církevní komendou a později byl přeměněn v sídlo významných církevních hodnostářů. Hradní areál, přes všechny stavební proměny od 13. – 20. století, neztratil charakteristické znaky hradní architektury, chráněné soutokem dvou řek Otavy a Volyňky a hlubokým příkopem na jižní a západní straně. Přes všechny proměny si hrad zachoval výraz mohutného hradního komplexu a neztratil charakteristické znaky hradní architektury.

popis

Jedná se o rozsáhlý hradní areál, který se nachází v blízkosti soutoku řek Otavy a Volyňky. Areál tvoří tři nádvoří s budovami, kde dominantami jsou původně románský kostel sv. Prokopa a obranná gotická věž Rumpál. Kolem hradu se nachází na východní a jižní straně dochovaný hradní příkop. Na prvním nádvoří je situována na JV straně barokní rezidence - zámek, se severní baštou (dnes ZUŠ Strakonice), na severu se k zámku připojujekřídlo bývalého pivovaru (dnes reprezentativní prostory města, muzeum, výstavní prostory) a jižní prostor zaujímá původně románský kostel sv. Prokopa situovaný na skalním ostrohu. V západní části je průjezd (brána) na druhé nádvoří. Na druhém hlavním nádvoří je na jihu nejstarší hradní palác (dnes muzeum, v suterénu restaurace), na východní straně je hradba s ochozem a věž Rumpál, na severu je v SZ rohu bývalé purkrabství (dnes knihovna), dále obytná budova (kanceláře muzea, knihovna) a v SZ rohu děkanství. JZ prostor nádvoří zaujímá bývalá johanitská komenda tzv. kapitulní síň s ambity a nad nimi prostory děkanství. v JV části nádvoří se nachází kruhová kamenná studna a kamenný stolec. Třetí nádvoří bývalo hospodářské - tzv. severní předhradí, zde se nacházely hospodářské budovy. Na východní straně se nachází stodola, na ní navazuje západní vstupní brána. Na severu jsou bývalé hospodářské budovy (dnes knihovna). SV strana nádvoří je ohraničena hradbou. Na nádvoří se nachází kamenná kruhová studna a kamenný stolec při severním průčelí hradního paláce. Hradní areál je na JZ straně ohraničen dochovaným hradním příkopem. K areálu hradu náleží samostatně stojící sýpka na západ od hradu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10968, Nové Strakonice, býv. město, Nové Strakonice, Strakonice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 26454, Nové Strakonice I, retrodíl hist. osady, Nové Strakonice, Strakonice, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 10/06-7/07

    černá kuchyně, pozůstatky renesančních omítek,gotické krovy nad kostelem,

stáhnout data v .xls