1000145902 - radnice
katalogové číslo
1000145902
název
radnice
kraj
Karlovarský kraj
okres
Sokolov
obec
Loket
část obce
Loket
katastrální uzemí
Loket
adresa
T. G. Masaryka č.p. 1/69
typ
radnice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
rané baroko

anotace

Budova raně barokní radnice byla postavena v letech 1682–1696 podle návrhu architekta Abrahama Leuthnera, který zde využil konzervativního tvarosloví. Jedná se o dvoupatrový objekt s předstupující vysokou hranolovou věží zakončenou cibulovou střechou.

dějiny

Je to významná raně barokní stavba konzervativního směru, postavená na místě pozdně gotické radnice z 15. století.

stav zachování památkové hodnoty

Stav je dobrý (2007).

popis

Budova je dvoupatrová nárožní s průčelní věží. Je položená na rozhraní náměstí a Radniční ulice. Hlavní průčelí je dvoupatrové o třech sdružených okenních osách. Před střední osu je představena hranolovitá věž s podjezdem. Průčelí v přízemí je bosované. Patra jsou členěna průběžnými toskánskými pilastry. Plochy mezi pilastry jsou prolomeny obdélnými sdruženými okny navzájem opticky spojenými plošnými parapetními výplněmi. Okna jsou rámována plošnou šambránou s uchy. Věž je hranolovitá, členěná v prvním a druhém patře toskánskými pilastry, ve třetím a čtvrtém patře lizénami. Má pravidelnou středověkou dispozici se střední chodbou. V přízemí jsou valené klenby s lunetami. V patrech jsou ploché stropy. Střecha je sedlová a nad věží je báň.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8658, Loket, město, Loket, Sokolov, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 51997, Loket, býv. hl. městská čtvrť, Loket, Sokolov, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

    architekt: Leuthner Abraham

Využití

  • V domě jsou kanceláře městského úřadu.

stáhnout data v .xls