1000119086 - vila Becher
katalogové číslo
1000119086
název
vila Becher
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Karlovy Vary
část obce
Karlovy Vary
katastrální uzemí
Karlovy Vary
adresa
Krále Jiřího č.p. 1196/9
typ
vila
kategorie
areál
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano
sloh
secese

anotace

Honosná rodinná vila Gustava Bechera, postavená v secesním slohu roku 1914 podle návrhu karlovarského architekta Karla Hellera. Vnitřní dispozice je typu tzv. anglosazké cottage.

dějiny

Vila představuje architekturu z 1. čtvrtiny 20. století, tvořící součást karlovarského Westendu.

stav zachování památkové hodnoty

2006 - Budova je v dobrém stavu, pouze je zarostlá zahrada.

popis

Dvoupodlažní budova s mansardami je postavena na vcelku pravidelném čtvercovém půdorysu, z něhož vystupují pouze oblé tvary vstupního schodiště a zimní zahrady. Vstup měl být umístěn dle původního projektu v klasické arkádové lodžii, nesoucí terásku a částečně ustupující z východního průčelí. V přepracovaném projektu je vstup vysunut do líce východního průčelí ve formě přístavku s karnýzovým štítem, ozdobeným na vrcholovém klenáku dekorativní koulí. Takovýto štít mají i jednotlivé rizality. Na jihovýchodním nároží je mezi vystupující hmotu východního a jižního průčelí vklíněna válcová věž vrcholící osmibokým nástavcem s osmibokým jehlancem střechy. V přízemí měla věž původně obsahovat rovněž klasickou lodžii, byl zde však realizován, dle změn v projektu roku 1913, čtvrtkruhový rizalit nesoucí terásku. Na severním průčelí je situován široký vstup s mansardovou markýzou. Obdélná okna, v rizalitech ukončená půlkruhově, jsou rámována vpadlými paspartami s půlkruhovým vpadlým záklenkem. Plocha fasády nebyla, až na soklovou část jenž je řešena na způsob mohutného kyklopského zdiva, dekorativně zdobena, výrazným členícím prvkem však byly žaluziové okenice. Střecha je mansardová s s vrcholným světlíkem, střešní rovinu člení vedle štítů rizalitů a vikýře opět s karnýzovým obloukem a dekorativními koulemi. Dispozičně je vila řešena výslovně jako rodinný palác s komfortním vybavením. Dispozice vychází ze střední haly do níž vede přímé široké schodiště. Hala byla v obou podlažích otevřena galeriemi, osvětlovanými vrchním světlíkem. V přízemí se nacházel přijímací pokoj, salón, kuchyně s jídelnou a zimní zahradou. U hlavního schodiště pak byla situována šatna a hygienická zařízení, záchody, koupelny. Na pravé straně od schodiště probíhalo ještě jedno, provozní schodiště s provozními záchody vedle něj. V patře a podkroví pak byly umístěny ložnice a hostinské pokoje. Stavebně je tedy vila Becher prvním objektem Karlových Var, který již nezastřeně rozvádí cottageový systém dispozice. V roce 1914 se ještě na severní část pozemku umisťuje objekt garáží s jemnou mansardovou střechou. Ve 20. letech se majitelem vily stal Spolek pro chemickou a hutní výrobu, který dal v roce 1928 vyprojektovat u karlovarského stavitele Fridricha Seitze do suterénu vily vinný sklep. Z původní stavby se dochovaly četné umělecko-řemeslné prvky a architektonické detaily. Jedná se zejména o vstupní zádveří s původní lucernou, hlavní schodiště s jednoduchým, původně zlaceným zábradlím, lítací dveře se zástěnou. V přízemí se zachoval v hale vývěr vody s mozaikou, ve velké jídelně dřevěné taflování a štuková výzdoba stropu. Při rekonstrukci budovy byla nalezena původní dekorativní výmalba. V nadcházejícím stylu Art Deco byla malba prováděna jako iluze mozaikových výplní s geometrickým členěním, s motivy rostlinnými i figurálními. Umělecko-historická hodnota těchto maleb je značně vysoká.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6425, Karlovy Vary, město statutární, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 54047, Westend, městská čtvrť (neúřední), Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls