1306022349 - vila
katalogové číslo
1306022349
název
vila
kraj
Karlovarský kraj
okres
Sokolov
obec
Kraslice
část obce
Kraslice
katastrální uzemí
Kraslice
adresa
Lipová cesta č.p. 1091/17
typ
vila
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
7. 6. 2012
existující
ano
sloh
secese

anotace

Objekt je výjimečně dochovaná vila z počátku 20. století. Návrh stavby pochází od architekta Otto Steinla, realizována v roce 1903. Dodnes se dochovaly původní dispozice, množství interiérových uměleckořemeslných prvků a secesní fasáda.

dějiny

Budova je výjimečná velkorysým záměrem investora průmyslníka Antona Richarda Breinla a ojedinělým stavem dochování včetně interiérových prvků. Investorem byla osoba s vazbou na místní hudební průmysl, což se odrazilo v celkovém pojetí budovy (četné motivy hudebních nástrojů ve štukové výzdobě fasády). Projekt byl koncipován jako reprezentativní sídlo vyjadřující společenské postavení a ambice příslušné sociální vrstvy. A. R. Breinl byl významný kraslický podnikatel, který založil továrnu na dětské hračky a hudební njástroje. Byl významným zaměstnavatelem a podílel se na hospodářském rozvoji Kraslicka. Autorem vily je městský stavitel z Teplic Otto Steinl, který postavil i druhou secesní vilu v Kraslicích – vilu továrníka W. Fuchse z roku 1904 v Dukelské ulici. Dále je autorem spořitelny v Karlových Varech (1905) a spořitelny v Teplicích – Trnovanech (1906)

stav zachování památkové hodnoty

Je dochována nejen základní dispozice domu, ale také původní interiérové prvky (dveře, dřevěné obložení stěn, dřevěné schodiště se zábradlím, štuková výzdoba). Objekt dosud neprošel zásadní rekonstrukcí, probíhaly pouze udržovací práce. Stavebně technický stav domu je dobrý.

popis

Objekt č.p. 1091 je solitérní vilový dům typu anglické „cottage“ ve stylu romantizující secese. Jedná se o typ domu s vloženou obytnou halou v přízemí, ze které vychází centrální schodiště, které komunikačně propojuje celý prostor domu. Budova je situována v rozlehlé zahradě obehnané litinovým plotem na kamenné podezdívce se sloupky. Plot je, stejně jako vnější plášť (fasáda, zábradlí balkónů a vnějšího schodiště, okenní mříže, vstupní dveře a okenní výplně) a interiér budovy, velmi detailně zpracován s uplatněním četných vegetabilních, zoomorfních a antropomorfních motivů (maskarony, vegetabilně pojednané mříže, florální motivy interiérových prvků, vitráže, štukové reliéfy a plastika s motivy drobného zvířectva, rostlin, hudebních nástrojů apod.). Objekt je koncipován jako rohový průnik dvou kvadratických hmot. Celková hmota objektu je převýšena mohutnou čtyřbokou věží předstupující před líc západní fasády. Hlavní průčelí je členěno centrálním rizalitem s arkýřem umístěným v jeho střední ose. Arkýř nese mohutná kuželová konzola zdobená štukovým reliéfem s motivem kaštanu jírovce. Horní plocha arkýře je uzpůsobena jako balkon s dřevěným zábradlím vloženým do štítu. Plocha štítu je zdobena hrázděním vytvářejícím skružový secesní ornament rámující vchod na balkón. Jihovýchodní nároží objektu je zvýrazněno válcovým arkýřem, jehož fasáda je zdobena štukovými reliéfy hrajících andělů. Parter budovy zvýrazňuje mohutný sokl z bosovaného zdiva. Věž je ukončena dlátkovou střechou s předsazenými dřevěnými rámovými štíty. Horní patro věže je hrázděno analogicky k podobě štítu centrálního rizalitu. Z obou stran centrálního rizalitu jsou v úrovni prvního patra nasazeny balkóny s litinovým secesním zábradlím. Západní balkón je osazen na zděném zádveří s krytým schodištěm, které je vložené do koutu k věži. Východní balkón vytváří druhé zádveří otevírající se arkádou do ulice. Ve vrcholu arkády je osazen maskaron zobrazující Genia. Schodiště je rovnoběžné s hlavním průčelím. Jsou dochovány veškeré původní bohatě profilované okenní a dveřní výplně. Budovy jsou zastřešeny valbovými střechami s plechovou krytinou. Vila se zahradou je oplocená plotem na nízké kamenné podezdívce se zděnými sloupky s kamennou hlavicí a kovovými poli s rostlinnými a ornamentálními motivy.

stáhnout data v .xls