1205725723 - kaple Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1205725723
název
kaple Nejsvětější Trojice
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-sever
obec
Žihle
část obce
Přehořov
katastrální uzemí
Přehořov u Žihle
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
6. 11. 2003
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
baroko

anotace

Hodnotná barokní architektura vyznačující se poměrně složitým půdorysem a bohatým členěním fasád. V dominantní poloze na návsi.

dějiny

Nejstarší část (dnešní presbytář) postavena v letech 1718-1719 jako podélná stavba. Dodatečné vrcholně barokní rozšíření nejpravděpodobněji z roku 1749.

popis

Honosná kaple Nejsvětější Trojice stojí uprostřed návsi. Velká šestiboká stavba lodi, ke které přiléhá na jižní straně drobnější obdélný trojboce ukončený presbytář. Stavba zděná z kamenného i smíšeného zdiva, s nízkým kamenným soklem. Šestiboká loď má strany jižní a severní rovné, dvojice bočních stěn jsou konkávně prolomeny. Stěny pročleňují jednoduché nárožní pilastry, po stranách průčelí, které je honosnější, je po trojici svazkových pilastrů. Kolem celé stavby obíhá kladí s profilovaným architrávem a římsou. Vchod v hlavním severním průčelí obdélný v kamenném ostění, dveře dřevěné dvoukřídlé, klasovitě skládané, nýtované. Nad vchodem obdélné segmentem zaklenuté okno v ploché šambráně s mírně zvlněnou profilovanou nadokenní římsou a rovnou profilovanou podokenní římsou. Boční stěny přiléhající k průčelí jsou bez dveří a okenních otvorů. Boční stěny přiléhající k závěru kostela měly po jednom kamenném obdélném portálu, dnes je zachován pouze jeden z nich, a to na jz. straně (druhý byl druhotně zazděn) – s dveřmi stejného typu jako v průčelí. Nad portály po jednom obdélném okně se segmentovým záklenkem v ploché šambráně (pod oknem na jz. straně dochován zbytek profilované podokenní římsy ). Historicky starší obdélný presbytář s trojbokým závěrem je osvětlován na bocích půlkruhem zaklenutými okénky v ploché šambráně, stěny člení lizénové rámce, korunní římsa je profilovaná.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13123, Přehořov, ves, Přehořov u Žihle, Plzeň-sever, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 64061, Přehořov (Z1), retrodílec území (dominantní), Přehořov u Žihle, Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

  • monitoring památky - 25.9.2015

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

stáhnout data v .xls