1153054005 - vila
katalogové číslo
1153054005
název
vila
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Smíchov
katastrální uzemí
Smíchov
adresa
U Nikolajky 1088/31
typ
vila
kategorie
areál
památkově chráněno od
1. 11. 1993
existující
ano
sloh
secese

anotace

Reprezentativní secesní vila v zahradě byla postavena roku 1904 podle návrhu Aloise Kordy.

popis památkové hodnoty

Dům je vynikajícím dokladem secesní obytné architektury, dochovaného v interiéru takřka intaktně včetně původní disposice a vnitřních architektonických, truhlářských a umělecko-řemeslných prvků vybavení. Je zároveň dílem významného architekta, od něhož pochází i sousední objekt, čp. 1078 - vila Helenka (KP)

popis

Secesní novostavba činžovní vily Reprezentativní objekt v zahradě je situován v klidné vilové čtvrti. Třípodlažní vila se nachází v prudkém svahu, jehož terén je vyrovnáván terasou za zahradním průčelím. Vila je třípatrová , čtyřosá, kryta valbovou střechou s pálenou krytinou. Secesní charakter domu je patrný především na uliční fasádě. Aktivní prvky fasády se uplatňují v bosáži v úrovni 1. patra, zvýrazněném nároží, na nadokenních a podokenních štukových římsách, ve štukových nadokenních a podokenních reliéfních vlysech, ornamentálním dekoru nad 3. patrem a na fragmentech kovaných článků, zdobících atiku. Dominantním prvkem celé uliční fasády je stojící socha Panny Marie, která je zachycena i na plánu uliční fasády.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9168, Malvazinky, urbanizované sídlo, Smíchov, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Obytné, v suterénu ordinace se zázemím.

stáhnout data v .xls