1000132286 - kostel sv. Jiří a kostnice
katalogové číslo
1000132286
název
kostel sv. Jiří a kostnice
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Pomezí
část obce
Pomezí
katastrální uzemí
Pomezí
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; baroko

anotace

Areál venkovského farního kostela, zmiňovaného již k r. 1350, upraveného a rozšířeného zejména v barokním období, doplňuje malebná drobná stavba kostnice se zvonovitou střechou a lucernou. Doklad středověké kolonizace Poličska.

dějiny

Gotická stavby z 1. pol. 14. stol., barokně upravená, rozšířená. Významný doklad středověkého založení obce.

stav zachování památkové hodnoty

1973-4 provedena oprava omítek, střech a věže.

popis

Kostel - jednolodní s transeptem, trojboce zakončený presbytář se dvěma apsidovitými výklenky po stranách a s hranolovou věží v západním průčelí. Fasády členěny lisenovými rámci, na jižní straně tři opěráky. V presbytáři valená klenba s výsečemi, dřevěná patrová kruchta; předsíňka v podvěží západní věže sklenuta křížovou hřebínkovou klenbou.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12744, Pomezí, ves, Pomezí, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 1. pol. r.2006

    sanace zdiva, oprava venkovní fasády, výměna podlahy;výměna dveří - replikou

  • operativní průzkum a dokumentace - 2. pol. r. 2009

    osazení pamětní žulové desky v severní části transeptu

Využití

  • Obec Pomezí, pův. Leevendorf, Laubendorf, do 1950 Limberk) Kostel k r. 1350 farní, k r. 1620 filiální do Bystrého, 1727 opět farní. 1677 zmiňována kazatelna a 3 zvony. V 17. stol. loď zvýšena a sklenuta, nová střecha ( na věži zbytek staršího nižšího a strmějšího štítu). 1748 zbořeno staré kněžiště. 1780 svrchní dřevěné patro zvonice nahrazeno kamenným.

stáhnout data v .xls