1000151988 - dům U Tří zvonků, obchodní dům Te-Ta
katalogové číslo
1000151988
název
dům U Tří zvonků, obchodní dům Te-Ta
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Jungmannova č.p. 747/28
typ
obchodní dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus; renesance
variantní názvy
dům U Zvonařů, Brikcího dům

anotace

Nynější obch. dům byl postaven v místě staršího komplexu got., renes. a barok. staveb, z nich se zachoval raně renesančního patrový objekt při Františkánské zahradě. Funkcionalist. stavba obch. a obytn. domu s fasádou do Jungmannovy ul. vznikla r. 1933.

popis památkové hodnoty

Spojení cenného raně renesančního patrového objektu při Františkánské zahradě, který byl součástí rozsáhlého komplexu a funkcionalistické stavby obchodního a obytného domu.

popis

Raně renesanční Brikcího dům je patrový, zděný, krytý valbovou střechou, na záp. straně přiléhá k obchodní dvoraně domu Te-Ta, s níž je jeho interiér propojen, sev. fasáda je slepá. Úzkou vých. fasádu člení ve výši 1. p. dvě slepá obdélná okna v kamenných rámech s pozdně gotickou profilací, krytá shora renesančně profilovanými suprafenestrami. Čtyřosá již. fasáda má v obou patrech obdélná okna v klasicistních či novorenesančních rámech, profilace suprafenester v 1. p. má opět renesanční ráz. Prostor sálu v přízemí, klenutého dvěma poli křížové hřebínkové klenby, dělí mohutný klenební pas. Funkcionalistický dům Te-Ta z r. 1933 má dva suterény. Nad obdélným, na již. a vých. straně odstupňovaným parterem o jedenácti řadách pilířové železobetonové konstrukce se při ulici zvedá šestipatrové křídlo s kancelářemi a byty, o hloubce čtyř pilířových řad. 5.p. a plochou střechou kryté 6. p. ustupují dozadu. Plochu parteru tvoří úseky skleněných výkladců, krytých nahoře mohutnou prosvětlenou markýzou. Fasádu nad ní prolamují pásová okna dělená sloupky do čtyř os, dvě prostřední okna mají snížený parapet. Terasy ustupujících pater lemuje kovové zábradlí. Schodiště má stěny obložené umělým kamenem, zachovalo se funkcionalistické zábradlí do 1. p. Do zídky při Františkánské zahradě je zasazena kamenná empirová kašna s letopočtem 1824.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls