1000151878 - Husův sbor
katalogové číslo
1000151878
název
Husův sbor
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Jungmannova č.p. 22/9
typ
sbor
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus; kubismus

anotace

Pův. gotický dům prošel výraznou renes. a barokní přestavbou, završenou prací stav. B. Kozáka, který dům změnil v kubist. stylu na tzv. Husův dům. Průčelí dominuje socha Jana Husa od L. Kofránka, doplněná po stranách reliéfy Bible a beránka Božího.

popis památkové hodnoty

Kubistická uliční fasáda představuje ukázku dobového stylu. Hodnotná součást urbanistického utváření dané části Nového Města. Složitý stavebně historický vývoj (gotické sklepy, renesanční klenby, barokní prvky).

popis

Dům při Jungmannově ul. je podsklepený, pětipatrový, má půdorys ve tvaru U. Přízemí renesanční dispozice, podélný dvoutrakt, s místnostmi přístupnými z průjezdu, další patra jsou čtyřtraktová.Dům má zděnou konstrukci, kryje ho sedlová střecha.Uliční fasáda je šestiosá. Do holé plochy parteru jsou prolomeny výkladce z r.1994 a brána průjezdu, do stejně holých ploch 1. a 2. p. architekt vsadil obdélná okna s pravoúhle prolamovanými kubistickými rámy, do středu na krakorec umístil plastiku Mistra Jana Husa, signovanou vlevo dole sochařem Ladislavem Kofránkem,do terčů po stranách reliéfy Bible a Beránka a s tím nápisy "Ústředí Českobratrské církve evangelické" a "Husův dům".Nové 3. až 5. p. dělí od starší části dekorativní kubistická římsa.Čtyři prostřední osy člení opásané pilastry a zdobí kosočtverce,ornamenty ve tvaru X a krátké kubistické římsy.Sporadické kubistické detaily se zachovaly také v průjezdu a na schodištích.Funkcionalistický dům ve dvoře je pětipatrový,obě horní patra ustupují,okna prolamují hladkou fasádu ve čtyřech osách. Před dům je představena přízemní předsíň se čtyřmi prosklenými vraty a plochou střechou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls