1000158865 - boží muka
katalogové číslo
1000158865
název
boží muka
kraj
Jihočeský kraj
okres
Český Krumlov
obec
Chvalšiny
část obce
Chvalšiny
katastrální uzemí
Chvalšiny
typ
boží muka
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Kalsching

anotace

Transferovaná boží muka pozdně středověké formy ze 17. století na náměstí ve Chvalšinách jsou umístěna naproti severní straně kostela. Přenesena byla z místa při cestě k bývalé obci Havalda, směrem do prostoru dnešního Vojenského újezdu Boletice.

historický vývoj

17. století

popis památkové hodnoty

Zástupce kamenných pozdně božích muk českokrumlovského regionu se zajímavým detailem drápků. Boží muka odpovídají pojetí kulturní památky dle § 2 a § 42 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

stav zachování památkové hodnoty

v dobrém technickém stavu

popis

Boží muka stávala na rozcestí polních cest, dle záznamu ze Soupisu památek „cca 0,5 km od Chvalšin“. Boží muka pozdně gotického tvarosloví, nad patkou nebyly vytesány drápky jen sklopené plošky. Nahoře na dříku se plošky neuplatnily tento tvar přechodu na čtvercovou základnu byl přenesen až na spodní nároží kaplice a byl tak vytvořen nový jinde neuplatněný detail. Kaplice tesána na čtvercové základně. Všechny niky byly vtesány až do hmoty trojúhelných štítků a kaplice je završena průnikem dvou sedlových stříšek. Tento typ božích muk lze připojit k ostatním, která neměla kamenné křížky nad štítky, ale pouze jeden středový v křížení jejich průniku. Na vrcholu stříšek byl posléze osazen prostý kovaný křížek v barokním tvarosloví.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5544, Chvalšiny, býv. městys, Chvalšiny, Český Krumlov, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 65656, Chvalšiny I, díl území (dominantní), Chvalšiny, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls