1000150208 - dům U Černé kočky
katalogové číslo
1000150208
název
dům U Černé kočky
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Mikulášská 20/4
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
klasicismus
variantní názvy
U Zlatého řetězu

anotace

Dům byl postaven v roce 1856 podle plánu Jana Frenzla v místech gotického objektu ze 14. století, z něhož se dochovaly sklepy a masivní zeď do dvora.

popis památkové hodnoty

Novostavba z r. 1856 v místech středověkého objektu, z něhož se dochovaly sklepy a masivní zeď do dvora, je významným dokladem architektonického i urbanistického vývoje jádra města.

popis

Nevelký řadový dům z r. 1856 na hloubkové parcele je fasádou obrácen do býv. Kurného trhu. Třípatrový tříosý, horizontálně členěný profilovanými zdvojenými patrovými římsami. Hl. římsa má nevýraznou profilaci, dům zastřešen sedlovou střechou, rovnoběžnou s ulicí, v části prosklení z důvodu prosvětlení schodiště. V přízemí 2 otvory půlkruhově zaklenuty - portál a krámcový vstup. Vstupní dveře dvoukřídlé s paprsčitě děleným nadsvětlíkem. Okna lemují jednoduché šambrány. Dvorní fasáda jednoduchá. Dům je podsklepen v dvorním traktu velkým gotickým, dnes příčkami předěleným sklepem s mladší cihelnou valenou klenbou. V přízemí v chodbě ke schodišti valená klenba, schodiště na půlkruhovém půdorysu. Místnosti se segment. klenbami, dispozice pater shodná, místnosti plochostropé.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Odpovídající.

stáhnout data v .xls