1000150210 - dům U Červené růže
katalogové číslo
1000150210
název
dům U Červené růže
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Mikulášská 21/6
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; klasicismus
variantní názvy
U Tří červených růží

anotace

Třípatrový městský dům, původně gotický, byl v r. 1846 klasicistně přestavěn do dnešní podoby.

popis památkové hodnoty

Gotický suterén je cenným dokumentem staršího stavu i parcelního dělení. Klasicistní fasáda je dílem průměrné výtvarné hodnoty v rámci tohoto stavebního období. Památkovou hodnotu lze tedy vztahovati na sklepy a hmotu budovy.

popis

Řadový, třípatrový, čtyřosý dům, původně gotický, r. 1846 přestavěn ve stylu pozdního klasicismu. Přízemí je členěno pásovou rustikou, jsou zde prolomeny čtyři vstupní otvory s rovným nadpražím, ve středních osách v kamenném ostění. Nad přízemím probíhá jednoduchá kordonová římsa, nad níž je hladký pás, ukončený průběžnou podokenní římsou oken 1. patra. Okna 1. p. jsou rámována profilovanými šambránami a mají pravoúhle vyložené nadokenní římsy. Nad 1. p. probíhá plochá mezipatrová římsa. Členění druhého a třetího patra je shodné s prvním, pouze ve 3. p. je nad okny místo říms průběžný neprofilovaný pás. Dvorní fasáda má předsazeny klasicistní pavlače na hrubě profilovaných krakorcích, s kovaným klasicistním zábradlím. Dům je třítraktový na lichoběžném půdorysu, částečně podsklepen (velký sklep s valenou kamennou klenbou zesílený dvěma cihlovými pilíři a pasy, dva menší sklepy s valenou klenbou, rovněž středověkého původu). V přízemí valená chodba s dvojicí pasů, všechny přízemní místnosti jsou valeně klenuté, v zadním traktu půlkruhové schodiště.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Odpovídající. Problematické.

stáhnout data v .xls