1000129933 - zřícenina kostela sv. Linharta
katalogové číslo
1000129933
název
zřícenina kostela sv. Linharta
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Karlovy Vary
část obce
Karlovy Vary
katastrální uzemí
Karlovy Vary
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
torzální
ano
sloh
románský

anotace

Zřícenina orientovaného kostela s obdélným presbytářem. Vznik stavby je datován již do první poloviny 13. století. Poslední zmínky o přilehlé vsi pochází z 16. století, v té době nejspíše zanikl i kostel.

dějiny

Pro historickou topografii důležitá památka

stav zachování památkové hodnoty

2006 -zajištěno

popis

Z kostela se dochovalo pouze obvodové zdivo, do výšky max. kolem 3 m nad terén. Orientovaný kostel. Loď obdélný půdorys. Na východě k lodi připojený užší mírně obdélný presbytář. K jižnímu boku presbytáře přiléhala drobná obdélná márnice, z níž zbylo jen malé torzo. Loď i presbytář koruna zdiva vyrovnaná kamenem a zatřena maltou. Stěny vyzděny z lomového kamene; sporadicky pískovec; nároží svázaná z lomového kamene (pouze některé kameny větší); povrch zdiva vyspárovaný. Uprostřed jižní stěny vstup; v pravém boku při vnějším líci kolmé ostění obložené lomovým kamenem; levý bok v celé tloušťce zešikmený a vyzděný také z lomového kamene; výběhy záklenku se nezachovaly. V protější stěně na stejném místě další vstup; boky kolmého ostění vyskládané z lámaného kamene; záklenek zcela chybí. Po jižní straně kostela býval hřbitov; osazený zde dřevěný kříž; na pilířku vyzděném z lomového kamene osazena deska se stručným popisem lokality. Severně od kostela při cestě stojí malá kaplička cca čtvercového půdorysu; založená na vodorovné obdélné ploše ohraničené kamennými obrubníky; na severu krátké vyrovnávací schodiště. Sedlová střecha ukončena valbou; asi plechová krytina; sokl předsazený z lomového kamene a kvádříků; korunní římsa z cihelných tvarovek; režné cihelné zdivo; při nárožích opěráky s pultovou stříškou; fasády obíhá kordonová římska; v ploše zděného štítu kruhové okénko a ve vrcholu kříž; na severu hrotitě ukončený vstup s cihelným ostěním; dvoukřídlové dřevěné dveře; nad vstupem osazena pamětní deska; okna nejsou. V interiéru na podlaze asi betonové dlaždice; klenba placková se stlačenými čely; ve stěnách půlkruhově ukončené výklenky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6425, Karlovy Vary, město statutární, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 54044, Lázně, hl. městská čtvrť (neúřední), Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls