1000150234 - dům U Kočků
katalogové číslo
1000150234
název
dům U Kočků
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 147/9
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
románský; renesance; baroko
variantní názvy
U Zlatého kříže

anotace

Jde o nárožní, původně středověký dům palácového charakteru, který prodělal přestavby v době renesanční (po r. 1685) a barokní (kolem r. 1720). Upraven byl také v 1. pol. 20. století.

popis památkové hodnoty

Dům patřící k nejstaršíma nejcennějším na Starém Městě. V jeho jádru se dochovalo torzo románského domu. Samotný dům je krásnou renesanční stavbou s pozdějšími úpravami. V domě jsou velmi hodnotné klenby, reliéfní výzdoba pavlačí a další drobné prvky.

popis

V pramenech se dům poprvé objevuje k roku 1403. Dům sám je mnohem starší: jeho nejstarší část je nyní již jen fragment románského domu, ze kterého ve sklepích zůstala obdélná místnost. Vývoj gotického domu nebyl jednotný, první část tvořil dům při ulici na půdorysu písmene "L", později vzniklo severní křídlo, zdivo v obou částech místy dosahuje až do výše 2. patra. Na konci 16. století došlo k výrazné renesanční přestavbě, která mimo jiné pozměnila i dispozici domu. Do hlavní budovy bylo vloženo dvouramenné schodiště, na dvorních křídlech byly provedeny arkádové loggie. Z této doby také pochází většina kleneb v nadzemní části. Při barokní úpravě byly zazděny arkády prvního patra a opatřeny bohatým štukovým dekorem. Na počátku 19. století byla nastavěna hlavní budova o třetí patra a upravena fasáda Řadový třípatrový čtyřkřídlý dům okolo obdélného dvora. Hlavní průčelí je šestiosé, vnitřní osy jsou po dvou sdružené do společného rámování - parapet i fronton s plochým vykrajovaným reliéfem, mezi a po stranách oken probíhají pilastry vysokého řádu. Nad korunní římsu vystupuje v rozsah čtyř os segmentový štít s dvěma dvojicemi oken, členěný pilastry. Na krajních osách jsou malé vikýře. Dvorní fasády: Hlavní budova - v 1.a 2. patře je po dvou prosklených arkádách nesených polosloupky s výraznou entazí. Ve vyšších dvou patrech jsou pouze velká prosklená okna. V patrech obíhají pavlače. Jižní dvorní křídlo je patrové, v přízemí je ve středu nika s mušlí v konše. Na obě strany probíhají slepé arkády, V patře je pět polí půlkruhových druhotně zazděných arkád na polosloupcích. V ustouplých zazdívkách jsou okna. V oblouku jsou volská oka v šambráně s reliéfním dekorem girland a volutek. Ve cviklech jsou věnce z listoví a květů. Do arkád byly necitlivě zasazeny páskové konzole nesoucí skleněnou stříšku pavlače. Zadní fasáda je v patře otevřena dvěma oblouky, ve 2. dvěma zazděnými arkádami. Poslední fasáda je bez pavlačí. Do domu se vstupuje mohutnými dvojkřídlými pobíjenými vraty s brankou pro pěší ve středu. V nadsvětlíku jsou dva plamínkové otvory. Oba průjezdy jsou zaklenuty křížovou klenbou s vytaženými hřebínky, křížovou klenbou je klenuto celé přízemí, v jedné místnosti je klenba hvězdicovitá. Někde jsou svorníky v podobě lístku. Do pater vede dvojramenné schodiště. Ve 2. patře hl. budovy jsou stropy s reliéfní výzdobou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Problematické.

stáhnout data v .xls