1000156842 - Obchodní a nájemní dům F. Baumanna
katalogové číslo
1000156842
název
Obchodní a nájemní dům F. Baumanna
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Štěpánská 622/36
typ
činžovní dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Novostavba funkcionalistického obch. domu je dílem Evžena Rosenberga z l. 1937-38. Ten na úzké nepravidelné parcele navrhl vystavět šestipatrový dům, jehož prosté průčelí je členěno souvislými pásy oken. V průchodu pasáže druh. osazen got. portál.

popis památkové hodnoty

Obchodní a nájemní dům Ferdinanda Baumanna od významného pražského německého architekta E. Rosenberga je vynikajícím příkladem meziválečné funkcionalistické architektury. Čp. 622 spolu s čp. 1920 tvoří hodnotný architektonický i urbanistický celek, včetně interiérového zpracování průběžné pasáže. Multifunkční soubor obou budov dokládá vysokou úroveň meziválečné architektonické produkce na území Prahy s důrazem na funkčnost i kvalitní zpracování a materiály.

popis

KP tvoří: dům čp. 622, dům čp. 1920, parc. č. 2091 a 2092. Čp. 622: Na místě středověkého domu U Hřebeckých z r. 1381 funkcionalistický šestipatrový obchodní a nájemní dům obdélného půdorysu s vnitřní průchozí pasáží. Hlavní fasáda do ulice Štěpánská je v přízemí členěna prosklenými výkladci a vstupem do pasáže. Patra jsou prolomena pásovými okny, v 1. patře jsou okna širší nežli v ostatních patrech. Fasáda je završena proskleným balkonem v úrovni posledního 6. ustupujícího patra, střecha je rovná. Po levé straně je v pasáži druhotně osazen pravoúhle zakončený gotický portál, lemovaný pískovcovým ostěním, zdobeným přetínavými pruty. Je završen průběžnou profilovanou římsou. Má na kovaných dveřích nápisovou desku s textem: "L.P.1381 zde stával průchodní dům U Hřebeckých, první známá majitelka šenkýřka Bělka. Tento dům postavil Ferdinand Baumann, major v.v. dle projektu akad. arch. Eugena Rosenberga, provedla Českomoravská společnost L.P.1938." Čp. 1920 Dům čp. 1920 při ulici Ve Smečkách představuje východní část původního obchodního a nájemního domu F. Baumanna s pasáží (západní polovinu jednotně pojatého komplexu zaujímá objekt čp. 622 s průčelím do Štěpánské ulice). (pokračování DL) Dům čp. 1920 je situován na protáhlé úzké parcele, vznikl v r. 1937-38 na místě demolovaného staršího domu. Základní hmotové pojetí stavby vychází se dvou výškových kvádrů spojených užším krčkem. V úrovni zastropeného přízemí probíhá půdorysně zalomená pasáž. Dům je v celém rozsahu podsklepen. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s výplňovým cihlovým zdivem. Uliční průčelí je celkem pětipatrové. Poslední páté patro je ustupující s terasou (Dostavba ustupujícího 5. patra proběhla v r. 1995-1996 v intencích původního Rosenbergova záměru. Rosenberg zde pův. plánoval 5 pater, do r. 1938 vznikla jen 4 patra. Nástavba z r. 1996 byla řešena s ohledem na celkový charakter původní stavby). ). Fasáda s keramickým obkladem je v patrech členěna vodorovnými pásy oken, v přízemí je prolomena výkladci, vpravo vstup do pasáže. Celkové pojetí interiéru je shodné se společným čp. 622. Rozdílnou výškovou úroveň pasáže vyrovnává několik schodišťových stupňů. Vlastní pasáž je pojata velkoryse a elegantně s užitím ušlechtilých materiálů a noblesních detailů. Rovné plochy mramorových obkladů stěn jsou prolomeny osvětlenými výkladci s chromovanými ocelovými rámy. Prosvětlení pasáže je zajištěno mj. luxferovým zaklenutím. Jižně od pasáže přiléhá ve střední půdorysně zúžené partii hlavní schodiště s výtahem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • obchody, služby, kanceláře, obytné prostory, aj.

stáhnout data v .xls