1000453619 - rodný dům Jaroslava Haška
katalogové číslo
1000453619
název
rodný dům Jaroslava Haška
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Školská 1325/16
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
13. 8. 1971
existující
ano
sloh
klasicismus

anotace

Čtyřkřídlá klasicistní stavba podle návrhu Johanna Nowotného, zaujala r. 1842 místo staršího objektu. R. 1883 se v tomto třípatrovém domě se čtrnáctiosým průč., členěným kordon. a nadokenními římsami narodil spisovatel Jaroslav Hašek.

popis památkové hodnoty

Pozoruhodný příklad racionalistického pojetí pozdně klasicistní architektury. V roce 1883 se zde narodil Jaroslav Hašek.

popis

Na místě pův. domu čp. 645 byla po jeho zboření vystavěna klasicistní čtyřkřídlá novostavba dle plánů J. Nowotneho z r. 1842. Rozkládala se mezi ul. Školskou a Štěpánskou a byla v době výstavby rozdělena na dvě čp.: pův. 645 při Štěpánské a nové čp. 1325 při Školské ul. V r. 1928, během stavby tzv. Habichova domu, bylo křídlo ve Štěpánské zbořeno. Rekonstrukce v l. 1928-29 (Jaroslav Polívka, garáže ve dvoře, adaptace bytu), 1934 (Alexander Hanuš, adaptace pro Klub českých turistů), 1961 (kanceláře v 1. p.). Po r. 1848 zde sídlilo okresní policejní komisařství. Řadový dům je třípatrový, v hl. průčelí třináctiosý. Klasicistní fasáda je v parteru vpravo porušena vložením tří širokých oken (1934); ve střední ose vjezd s dvoukřídlými neorenesančními dveřmi s pův. nadsvětlíkovou mřížkou v klenutém portálu s patníky. Nad portálem je osazena pamětní deska Jaroslava Haška, který se zde narodil. Střecha je sedlová, s hřebenem rovnoběžným s průčelím. Dvorní průčelí lemují pavlače na kamenných konsolách.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), dílec hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls