1000151994 - pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtą
katalogové číslo
1000151994
název
pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtą
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Jungmannova č.p. 750/34
typ
pojišťovna
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
moderní purismus; novoklasicismus

anotace

Nárožní dům ve puristicko-neoklasicistním stylu vznikal, podobně jako protější palác Adria na objednávku pojišť. Riunione Adriatica v l. 1929-30, autorem projektu byl F. Lehmann. Budova s nárožní věžicí byla poté upravena na poč. 90. let 20. stol.

popis památkové hodnoty

Dům je výrazným a jedinečným příkladem puristicko-neoklasicistní architektury s výrazným postavením v konfiguraci domů okolo Jungmannova nám. a blízkého kostela P. M. Sněžné.

popis

Ze tří stran volně stojící dům skeletové konstrukce, nevýrazný L půdorys složený z čelního trojtraktu a levého dvoutraktu, dva suterény, s plochou střechou, 5 pater s ustupujícím patrem za čelní terasu. Nároží se čtyřbok. věžicí, která je podepřena konsolami obloukového obrysu a proniká od 1. p. jako slepý arkýř 1. osou hl. průčelí a v podobě dozadu protaženého hranolu vystupuje nad úroveň podkroví. Obě průčelí (hl. pětiosé a boční trojosé), od výše 2. p. osmiosé a šestiosé, mají shodné povrchové členění.Přízemí v tmavším kamenném obložení vyplňují krámské výkladce a portály, ve 3.ose hl. průčelí vrata před dnes uzavřenou pasáží. Plocha 1.- 5. p. ve světlejším kamenném obložení provázána bosovanými lisenami. Šestidílná okna 1. p. vystupují z líce fasády na způsob nízkých arkýřů se zaoblenými rohy, kryta měděným oplechováním. V každé ose 2.- 5. p. vždy dvě přibližně čtvercová okna v prostém hranolovém zarámování. Korunní římsa má hranolový tvar stejně jako římsa nad ustupujícím patrem. Parapet před ustupující terasou složen z kvádrů a plochých desek, střídajících se v rytmu vertikálního členění celé fasády. Tělo nárožní věže nese ve výši 2. p. plasticky vystupující desku s reliéfem benátského lva, letopočtem 1838 a nápisem RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA. Na úrovni ustupujícího patra je zavěšen malý balkónek. Vrcholový hranol věže zvýrazňují římsy, puristicky stylizované hodiny a nad úroveň věže z jejích boků vystupující vlajkové žerdě. Na zadní straně domu obrácené do příchodu k fr. zahradě ustupuje opět podkroví za čelní terasu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls