1000151980 - městský dům
katalogové číslo
1000151980
název
městský dům
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Palackého č.p. 721/3
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
obnoveno
ano
sloh
gotika; baroko

anotace

Předchůdcem dnešního domu byl gotický dům (zachován sklep a část zadního traktu), barokně přestavěný v l. 1708-10. Nynější dům vznikl podle plánů V. Sigmunda v r. 1865, čtyřosá fasáda zakončená balustr. atiko byla upravena r. 1895 podle Fr. Niklase.

popis památkové hodnoty

Dům složitého stavebně historického vývoje sahajícího od gotických sklepních a nadzemních konstrukcí přes barokní zásahy po konečné zásadní úpravy z 2. pol. 19.století.

popis

Řadový dvoupatrový dům se dvěma úzkým křídly po stranách dvora. Fasáda o čtyřech osách, dělená římsami, je mezi pilastrovými suprafenestrami oken 1. p. a rustikou ve 2. p. vyplněna profilovanými zrcadly a na nároží bosovaná. Nad profilovanou římsou s konsolami ukončuje průčelí balustrová atika. V krajní ose přízemí je situován vstup s dřevěnými výplňovými dveřmi, další dva vstupy po stranách novodobého výkladce zachovávají rozmístění z poslední přestavby v r. 1895. Dům je podsklepen gotickým sklepem s barokní valenou klenbou pod předním traktem domu a malým barokním sklípkem za ním. Přístupová chodba je klenuta segmentem. Dispozice přízemí rozdělují hloubkové trakty na vstupní chodbu vedoucí po straně ke schodišti a dvě nestejně široké místnosti po stranách, které klene valená klenba s výsečemi. Vstupní chodba probíhá v délce tři a půl pole valené klenby (pozůstatek šesti barokních křížových polí), stěny zdobí pilastry s pásovými hlavicemi. V místech schodiště se chodba lomí a prochází kolem gotické komory, dochované v jádru přestavěného domu, až ke dvoru se dvěma jednotraktovými křídly. V dispozici pater, která se navzájem mění umístěním příček, zůstala tato čtvercová gotická komora (v barokním zdivu) zachována. A zhruba v jejich rozměrech vznikla i půdní vestavba.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

  • monitoring památky - 3.12.2013

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

  • monitoring památky - 11.3.2015

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

stáhnout data v .xls