1000153089 - obchodní dům U Nováků
katalogové číslo
1000153089
název
obchodní dům U Nováků
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Vodičkova č.p. 699/28
typ
obchodní dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
secese
variantní názvy
U Štajgrů

anotace

Budovu obch. domu z l. 1901-04 projektoval ve stylu rostlinné secese Osvald Polívka. Podle jeho návrhu bylo ve 20. letech. 20. stol. dostavěno i nárožní křídlo do ul. V Jámě. Mozaiku na secesním průčelí, zdobeném bohatou štukaturou vytvořil J. Preisler.

popis památkové hodnoty

Rozsáhlý a členitý objekt je významný po stránce architektonické i urbanistické. Stavba v ulici V Jámě vytyčená v nové regulační čáře vytváří důležitý urbanistický prvek a velkoryse koncipovaný domovní blok. V interiérech je zachována velké množství kvalitních dobových umělecko řemeslných detailů a prvků.

popis

Nárožní palác složen ze secesního domu s průčelím do Vodičkovy ul. a přístavby v zadní části parcely a na připojených parcelách do ulice V Jámě. Dům má pětitraktovou podélnou dispozici, novější komplex železobetonové skeletové konstrukce je složen z hl. křídla a ze šesti pětipodlažních křídel se dvěma úrovněmi podkroví seskupených okolo tří vnitřních dvorů. Křídla v přízemí propojena pasážemi s dvoranami. Secesní průčelí do Vodičkovy ul. je čtyřpatrové, s mansardovým podlažím. Osmiosé přízemí a 1. p. spínají pilíře obložené žulou. Ve 3. a 6. ose jsou symetricky situovány shodné vstupy s pův. seces. vraty ve 3. ose zleva. Nad vstupy s markýzami navazují v 1. p. balkony s mřížovým ornamentálním zábradlím. V bočních osách odděluje 2. p. kordonová římsa, ve střední části pod balkonem nápis "U Nováků", 2. - 4 .p. čtrnáctiosé, 3 krajní osy vymezené bosovanými pásy tvoří mělké risality, z nichž vystupují trojboké arkýře na zaoblených konsolách, ve 4. p. ukončené balkonem. Osmiosý střední úsek je ve 2. p. v celé šíři opatřen balkonem, dvě boční osy rámované bosáží mají balkony s trojúhelnými podestami ve 3. p. Horizontálně fasádu člení průběžné římsy ve 2. a 4 .p. Nad hl.římsou na risality navazují trojboké štíty s rozlomenými segmentovými frontony, uprostřed s proskleným ateliérem. Šestipatrové hl. průčelí do Vodičkovy ul.dostavby do ulice V Jámě má nepravidelný průběh. Fasáda navazuje na průčelí secesní stavby. Přízemí a 1. p. dělí ploché pilíře na 5 os,v přízemí jsou pův.výkladce,ve 2.ose zleva vstup do pasáže.Nad 1. p. kordonová římsa,2.- 5. p. třináctiosé se dvěma zaoblenými arkýři,ve 2. p. mezi arkýři balkon. Nad 5. p. desková korunní římsa, 6. p. otevírající se na terasu dvakrát ustupuje.Nad plochou střechu 6.p. vystupuje trojosý altán.Řešení boční i zadní fasády odvozeno z hl. průčelí. Secesní dům podsklepen dvěma podlažími sklepů, rovněž přístavba v suterénech se sály divadla a varieté. Stěny průjezdu secesního domu s částečným pův. členěním. V přízemí přístavby síť pasáží a dvoran s pův. výkladci. Komplex novějších budov má čtyři schodiště.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls