1000147926 - fara
katalogové číslo
1000147926
název
fara
kraj
Olomoucký kraj
okres
Jeseník
obec
Javorník
část obce
Javorník
katastrální uzemí
Javorník-město
adresa
Puškinova č.p. 12
typ
fara
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko; klasicismus

anotace

Klasicistně přestavěná fara barokního založení (1721). Z barokní etapy se dochovalo jádro s mázhausem. Fara byla zmodernizována přibližně ve 30. letech 20. stol. Uliční průčelí je pravidelně rytmizováno devíti okeními osami.

popis památkové hodnoty

Klasicistně přestavěná barokní budova, modernizovaná ve třicátých letech 20. století s dochovanou dispozicí, je součást souboru historické zástavby města. Pozitivně se uplatňuje v uliční frontě.

stav zachování památkové hodnoty

Patrně ve dvacátých až třicátých letech 20. století byla budova modernizována: fasáda zjednodušena. Vnitřní úpravy proběhly po roce 1990. Oválná deska dříve umístěná nad pravoúhlým vstupem v tympanonu s nápisem s trojitým chronogramem: „hoC aeVI spatIVM / paroChIae strVXerat aeDes / haC Ingens VoLVCerqVe sIMVL / DeICerat IgnIs / eManVeL praesVL CIneres / ConstrVXIt In arDes“ je restaurována. Rovněž chybí biskupský znak v minulosti zasazený do poprsně nad hlavní vchod. Zdivo na průčelí se začíná odhalovat, zvlášť v přízemních parapetech. V dvorní části se objevují na fasádě praskliny.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9437, Město Javorník, býv. město, Javorník-město, Jeseník, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 5806, Město Javorník, býv. hl. městská čtvrť, Javorník-město, Jeseník, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Budovu využívá ŘKF v Javorníku k obytným a náboženským účelům.

stáhnout data v .xls