1000151548 - U Zlatého gryfa
katalogové číslo
1000151548
název
U Zlatého gryfa
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Maltézské nám. č.p. 480/8
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance; klasicismus
variantní názvy
Stará pošta; Likovský dům

anotace

V místě někd. středověké sladovny vznikl na přelomu 30. a 40. let 16. stol. obytný dům, renes. přestavěný kol. r. 1600. Dům prošel dalšími přestavbami v barokním a již klasicistním duchu (poslední z doby kolem 1800).

popis památkové hodnoty

Dům je nedílnou součástí prostoru Maltézského náměstí, ve kterém se výraznou mírou podílí svojí uliční fasádou. Svojí hmotou je neměnnou součástí malebné hmotové kompozice Malé Strany. V interiérech je dům hodnotný svojí výbavou řemeslných a umělecko řemeslných prvků. V domě bývalo první stanoviště pošty v Praze od dob Rudolfa II. do roku 1723.

popis

Objekt od 14.st. součástí většího celku sladovny. V 16.stol. provedena patrně novostavba obytného domu. V r. 1609 byla od parcely odkoupena zahrada při Karmelitské ul. V r. 1730 je při obnově domu doložen Thomas Haffenecker. Podle popisu z r. 1723 sídlil v domě královský poštovní úřad a byl zde rovněž byt vrchního úředníka. Od 18.stol. byl dům využívá jako hostinec. R. 1890 bylo povoleno zřídit nové schody do sklepa (K. Hübschmann), v r. 1922 byla povolena nástavba záp. dvorního křídla. V l. 1977-84 prošla stavba rekonstrukcí pro Dům soustředěné pečovatelské služby, při níž byly odhaleny malované trámové stropy. Dvoupatrová budova leží na rozložité lichoběžníkové parcele, která probíhá směrem do náměstí v nepravidelné, několikrát zalomené linii, vytvářející při Prokopské ul. nároží. Hl. fasádu prolamuje sedm okenních os uspořádaných značně nepravidelně (2+2+1+2), za nárožím pokračuje fasáda ještě dvojicí os. Dnešní výraz je klasicistní, ale rozvrh oken dokazuje, že bylo ponecháno starší členění nepochybně ještě pozdně renesančního původu (po 1639). Dvorní fasády byly silně pozměněny nevhodnou rekonstrukcí 80. let 20. stol., kdy bedněné pavlače byly vysazeny na ocelové pilířky. Nově pak byla představena pavlač před již. křídlo. Pouze jihovýchodní část hl. budovy je podsklepena pův. sklepem s pozdně renesančním vchodem (po 1639) ve schodišťové věži. V přízemí jsou zachovány renesanční klenby. Celé záp. křídlo je klasicistní novostavbou, související patrně s úpravou fasády, která však není datována archivními zprávami. Nejzajímavějším prostorem je jistě centrálně pojatá věž s točitým schodištěm a stěnami prolomenými nikami s konchou. Schodišťová věž je pozdně renesančního původu, čemuž odpovídá i dekorace na vnější fasádě nad 2. p., kde se kromě iniciál H W G (Hans Graff) objevuje v kvadrilobu ještě letopočet 1639, datující velkou pozdně renesanční přestavbu. V patrech jsou dochované malované stropy s baroknmí dekorem, v místnosti 1. p. jsou to volně komponované větévky s květy. Malby na záklopových stropech 2. p. vznikly pravděpodobnď současně s malbami 1. p., volná kompozice listoví však byla na záklopech nahrazena akantovým úponkem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Dříve obytný, hostinec, pošta, dnes obytný s krámem v přízemí.

stáhnout data v .xls