1000151346 - dům U Černého koníčka
katalogové číslo
1000151346
název
dům U Černého koníčka
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Prokopská č.p. 297/10
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Dům pochází z renesance z 2. poloviny 16. století, upraven byl v baroku i klasicismu.

popis

Dům vystavěn na gotických základech (sklepy pod hl. budovou) v 2. pol. 16. stol. (obvodové zdivo přízemí a 2.NP, část dispozice). Rozšířen a přestavěn byl v baroku a klasicismu. Řadový dům na hloubkové parcela má uzavřenou čtyřkřídlou dispozici. V hlavním sedmiosém průčelí se spojují zbytky barokních prvků s mladší, klasicistní úpravou. Fasádu člení pásové kordonovými římsami a nárožní bosáž v patrech. První dvě osy přízemí zleva byly upraveny při výstavbě trafostanice, ve 3. ose ja vstup s kamenným stuhovým portálem. Napravo vstup rámovaný lištou. Okna mají stuhové šambrány, v patrech doplněné pravoúhlými parapety. Ze sedlové střechy vystupují dva dvouosé vikýře s trojúhelnými štíty. Mezi 3. a 4. okenní osou 2.NP jsou dvě kartuše - ve spodní je v rámu se zavíjeným ornamentem reliéfní domovní znamení, nad ním v bohatším rámu P. Marie s Ježíškem. Dvorní průčelí jsou prostá s pavlačemi. Při hl. křídle a na začátku bočních křídel pavlače vynáší profilované konzoly na přízedních pilířích. Ve 3.NP záp. bočního křídla je ve fasádě nika s dřevěnou polychrom. sochou Krista z 18. stol. Průčelní křídlo je třítraktové boční křídla jsou jednotraktová. Sklepy pod hl. křídlem jsou etážové. Přízemí hl. budovy je ve všech částech zaklenuto. Průjezd klene polokruhová valená klenba se dvěma styčnými výsečemi při nástupu na segmentem zaklenuté schodiště přístupné barok. portálem. Klenby přízemních prostor jsou valené s výsečemi. Patra všech částí domu jsou plochostropá.(podle UPP, ed. P.Vlček, Praha 1999).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls