1000151344 - dům U Věnce
katalogové číslo
1000151344
název
dům U Věnce
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Prokopská č.p. 296/8
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Salátovský dům

anotace

Renesanční dům z počátku 17. století byl upravován v baroku i klasicismu.

popis

Dům vybudován na místě gotického objektu se sladovnou (zachovány zbytky zdiva v suterénu a 1.NP) na poč. 17. stol. (dispozice sklepů a pater hl. křídla). Po r. 1679 byl dům rozšířen o levé dvorní křídlo a přestavěn (hl. schodiště). Pravé boční křídlo vystavěno r. 1845. Řadový dům trojkřídlé dispozice byl vybudován na hloubkové parcele. Dvoupatrové šestiosé uliční průčelí je klasicistní. Fasádu člení kordonové římsy. Přízemí a nároží pokrývá bosáž. Přízemí prolamuje portál s oválným záklenkem s patečními a vrcholovým klenákem, na který dosedá oválně vyzvednutá profilovaná římsa. Okna rámují stuhové šambrány, v patrech s oválnou parapetní výplní. Nad 2. a 5. osou vystupují ze sedlové střechy vikýře s kruhovými okénky, ukončené segmentově vyzvednutou římsou podloženou klenákem. V 5. ose mezi okny pater se nalézá štukový rám s motivy andílků a květinovou girlandou. Dvorní průčelí jsou prostá. Vých. křídlo překrývají novodobé pavlače. Hl. křídlo je dvoutraktové, boční křídla hloubkově jednotraktová. Podsklepena je pouze hl. budova. Sklepní prostory kryjí valené klenby. Přízemím prochází průjezd zaklenutý křížově, po jeho pravé straně leží místnost s valenou klenbou se styčnými lunetami a trojramenné schodiště. Po levé straně průjezdu při průčelí se nalézají dvě křížově klenuté místnosti. Zadní trakt je zaklenut valeně s výsečí a křížově. Záp. dvorní křídlo má v přední místnosti valené klenby, v zadní ploché křížové. Vých. klasicistní křídlo má v přízemí segment.klenby do pasů. Patra jsou plochostropá.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls