1000151342 - dům U Sixtů
katalogové číslo
1000151342
název
dům U Sixtů
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Prokopská č.p. 295/6
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Sachsenberkovský dům

anotace

Renesanční dům z počátku 17. století byl přestavěn v baroku a ve 30. letech 20. století.

popis

Trojkřídlý dům. Fasáda do Prokopské ul.: osmiosá, třípatrová. Profilovaná kordonová římsa, pásové mezipatrové římsy s vybíhajícími nadokenními frontony. Přízemí a nároží s mělkou bosáží, okna podvojně sdružená. Kamenný vstupní portál s polokruhovým záklenkem, v horních rozích vykrajenovaný, rámovaný rytou linkou, s patečními a vrcholovým klenákem s reliéfem sv. Prokopa. Plocha pater plochá pole vykrajovaná omítanými rámci, vnitřní pole hrubě omítaná. 1. a 2.p. okna se stuhovými šambránami, pod parapetními římsami štuky s čabrakovými motivy, suprafenestry mělce zdobené boltcovými a zavíjenými ornamenty, akantem, andílčími hlavami či rokajemi. V 1.p. nadokenní římsy segmentové ve 2.p. trojúhelně vyzvednuté. Ve 3.p. zdobení zjednodušeno, okna orámovaná páskovým ornamentem. Konzolová korunní římsa, plná atika, osový vikýř s volutovým štítkem, náročně profilovaná římsa podložen medailonem orámovaným akantem, s maskou ve vrcholu. Sochařská výzdoba atiky chybí. Mezi 4. a 5.osou v 1.p. mariánský obraz se štukovým rámováním. Dvorní průčelí plochá, , segmentově zaklenutý výstup z průjezdu, segmentem či polokruhově ukončená okna do schodišťové síně Zadní křídlo novodobý oválně klenutý průchod se schodištěm

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls