1000151327 - dům U Zlatého jednorožce
katalogové číslo
1000151327
název
dům U Zlatého jednorožce
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Lázeňská č.p. 285/13
typ
činžovní dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
U Bílého jednorožce

anotace

Současný nárožní dvoupatrový dům s vestavěnými vikýři do mansardové střechy vznikal postupnou přestavbou dvou starších objektů, které zda stály. Vnější podoba fasád pochází z let 1731-1759.

popis památkové hodnoty

Budova palácového charakteru sloužila od poloviny 18. století do poč. 19. stol.jako známý hotel, v dalších letech jako obytný dům. Pobývali zde W.A. Mozart (1789), L. van Beethoven (1796).

popis

Dům vznikal na parcele někdejšího hřbitova postupnou výstavbou ze dvou domů.Fasády do Lázeňské ul. i náměstíčka v pokračování ulice jsou dlouhé, dvoupatrové a doplněné o podkroví. Vých. pozdně barokní fasáda sestává ze dvou odlišných částí. Ve střední ose přízemí se dříve nacházel průjezd. Vikýřová okna podkroví odpovídají rytmu oken nižších podlaží. Střechu, v nároží zvalbenou, kryjí prejzy. Obdobným způsobem je řešena vstupní již.fasáda, s kompozicí se středním mělkým, dvakrát odsazeným risalitem. Osy oken rámcově odpovídají výzdobě boční fasády. Pod 1. a 2. osou zleva je původní vjezdový portál. Mezi tímto pův. a novodobým vjezdem vpravo pamětní kovová deska s nápisem oznamujícím pobyt L.Beethovena.Dvor.fasáda členěna pavlačemi.V části již. křídla též pavlače.Sklepy pod domem prokazují, že stavba vznikla sloučením pův.samostat.částí.Nepravidelná skladba přízemí naznačuje postupný nárůst objektu. V sev.části je pilířové schodiště v těsném sousedství hl.schodů,v přední části je schodiště pozdně barokní. Klasicistní pilířové tříramenné schodiště vzniklo až po sjednocení 1838. Nejpozoruhodnějším prostorem přízemí,je záp.prostor,takřka čtvercový, pozůstatek nějaké johanitské stavby,která do úrovně patra již nezasahuje. 1.a 2.p.mají totožnou dispozici.Ve vých.části 2.p.se zachovaly prostory s bohatou ornamentální štukovou výzdobou stropů. Vstupy do těchto místností mají dveře s bohatě zdobenými supraportami. Podkrovní 3.p.se dispozičně příliš neliší od nižších podlaží.Krov je barokní,jen v konci již.křídla s mladší konstrukcí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • V letech 2004-2005 byl dům rekonstruován pro luxusní bydlení, byl využit i prostor krovu.

stáhnout data v .xls