1000150311 - měšťanský dům
katalogové číslo
1000150311
název
měšťanský dům
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Anenská č.p. 220/13
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; baroko

anotace

Původně šlo gotický objekt. Raně barokní přestavba a zvýšení o 2. patro proběhlo roku 1671. Dnešní podoba průčelí a nového jižního křídla je z roku 1863 od Antonína Hellmicha.

popis památkové hodnoty

Nárožní dům s dominantním postavením s gotickým jádrem získal svou podobu nájemního činžovního domu r. 1863. Dům na historicky a urbanisticky velmi exponovaném místě s cennými detaily.

popis

Nejstarší písemná zmínka je k roku 1406, dům je však nepochybně starší. Majitelé domu se rychle střídali, po polovině 16. století patřil Jiřímu z Valdštejna, v městských knihách jsou osudy domu sledovatelé do roku 1630. V roce 1713 koupil dům staroměstský krejčovský cech, v jehož majetku zůstal dalších 250 let. Po celé 18. st. zde byl galanterní obchod. Jižní křídlo při Anenské je novostavbou z r. 1863 na místě hospodářské budovy. Nárožní dvoupatrový dům na půdorysu sevřeného "L" s vnitřním dvorem. V SZ části je dvorní křídlo zalomeno jednotraktovým pokračováním k severu a východu. Uliční několikrát zalomené průčelí s hladkou fasádou s bosáží na hranách zlomu. Přízemí pokrývá pásová rustika, okna jsou novodobá. V zalomení do Anenské je kamenný raně barokní portál s půlkruhovým záklenkem s vrcholovým klenákem nesoucím letopočet 1671. Dvorní průčelí obíhají pavlače nesené železnými konsolami stočenými do volut. Pavlače chrání litinové prutové zábradlí s novorenesanční ornamentikou. Přízemí částečně plochostropé, částečně klenuté. V přízemí hl. křídla do Liliové ul. s barokní křížovou klenbou. V křídle při Anenské převážně neckové klenby. V přízemí křídla do Liliové je v bývalé cechovní místnosti staroměstských krejčí dřevěný trámový strop (odkryt r. 2001). Patra jsou plochostropá. Schodiště v JV části dispozice. Gotické sklepy v křídle při Anenské ulici mají valené klenby. Severní dvorní přízemní přístavek-kolna odstraněn r. 2007.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Historie domu spjata mj. se staroměstským krejčovským cechem (krejčovská hospoda, noclehárna tovaryšů) Obytný, služby.

stáhnout data v .xls