1000150335 - dům U Vocílků
katalogové číslo
1000150335
název
dům U Vocílků
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 236/3
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jedná se o klasicistní nájemní dům, který stojí na místě fary a školy u sv. Jiljí.

popis

Bývalá fara a škola u sv. Jiljí, klasicistní novostavba nájemního domu. Dvoupatrový dům na trojkřídlém půdorysu. Pozdně klasicistní průčelí se zkoseným dvouosím nárožím (ul. Jilská/Zlatá) a jednoosým s balkonem v 1. patře (ul. Zlatá/ Husova). Parter s naznačenou bosáží v ploše. Při ul. Husově jednopodlažní vestavba s terasou. Výrazné vikýře půdní vestavby do ul. Jilské, Zlaté i Husovy. Ve středověku doloženy na parcele 2 domy. Před r. 1852 domy prodány a nahrazeny novostavbou (stavebník J. Vocílka). R. 1860 nástavba 2. p. při Husově ul. (projekt K. Předák); r. 1868 - vybudováno jižní křídlo. R. 1925 - prolomeno loubí do Husovy ul. (čelně tříosé, bočně jednoosé) a zastavění dvora (dnes komerčně využívaná vestavba). Interiér plochostropý, valené klasicistní klenby segmentového profilu. /podle UPP, ed. P. Vlček, Praha, Academia 1996/

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls