1000150436 - dům U Zlatého úlu
katalogové číslo
1000150436
název
dům U Zlatého úlu
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Na můstku č.p. 378/12
typ
palác
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Wettenglovský dům

anotace

Trojpatrový nárožní dům je původně středověký, byl renesančně přestavován. Dnešní úprava je pozdně barokní z r. 1789 podle plánů Zacharia Fiegertha.

popis

Třípatrový nárožní dům. Fasáda do Václavského náměstí je osmiosá s výrazně profilovanou kordonovou římsou nad 1.p. Nároží a střední dvouosý mělký risalit rámují liseny s předloženými pilastry. Architráv prolamují okna 3. p., následuje plochý vlys a korunní římsa, na níž nasedá mansardová střecha, opatřená atikou se dvěma segmentem ukončenými vikýři a mohutným štítovým nástavcem, završujícím risalit. V ploše nástavce je reliéf úlu, po jeho stranách sochy putti a ve vrcholu váza. Okna zdobená plochými vykrajovanými poli v parapetní i nadokenní ploše. Okna v 2.p. ještě doplněna o přímé trojúhelné a segmentové římsy. Pětiosá fasáda do ul. Na Můstku zůstala bez risalitu, jinak je shodně členěná s fasádou do Václavského nám.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls