1000153542 - dům U Čížků
katalogové číslo
1000153542
název
dům U Čížků
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Havířská č.p. 394/6
typ
městský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Nárožní dvoupatrový dům byl postaven jako klasicistní v r. 1839 podle plánů stavitele Johanna Nowotného. V r. 1859 došlo ke spojení se sousedním domem čp. 395. Přízemí bylo upraveno novodobě, v 60. letech 20. století.

popis

Nárožní dvoupatrový dům s novodobou nástavbou. Průčelí Na Příkopě: osmiosé, na nároží zvalbené se zachovaným středověkým dělení na dva domy (3+5 os). Pilastry vysokého řádu na pravé straně. Fasáda dělená římsami, uzavřena konzolovou římsou s palmetami. V přízemí výkladce, vchod v levé krajní ose. V patře balkón-vstup zvýrazněn pilastry s palmetovými hlavicemi. Okna s šambránami s nadokenními římsami a palmetovým vlysem. Průčelí do Havířské ul.: jedenáctiosé, Pilastr vysokého řádu u zkoseného nároží. Kordonová římsa v 2.p. a profilovaná korunní římsa. Okna v 1.p. se šambránami s nadokenními římsami nesenými konzolami. Průčelí do Provaznické ul.: Průčelí do Provaznické má v šířce pův. čp. 395 čtyři osy, na polovině čp. 394 se dochoval stejný počet os i s pův. segmentově zaklenutým vstupem. Patra jsou oddělena římsami. Typ oken a jejich dělení odpovídá předchozím fasádám. Dvorní fasádu obíhají v 2. p. pavlače s pův. klasicistním zábradlím. Štítová stěna společná s čp. 973 je v reliéfu pročleněná dvěma slepými štíty s lisenami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls