1000143308 - kostel sv. Michala archanděla
katalogové číslo
1000143308
název
kostel sv. Michala archanděla
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Břeclav
obec
Dolní Věstonice
část obce
Dolní Věstonice
katastrální uzemí
Dolní Věstonice
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu

anotace

Barokní kostel s gotickým jádrem s mohutnou renesančně upravenou věží s ochozem a jehlancovou střechou. Pohledová dominanta návsi i širokého okolí.

dějiny

Autor architektonické podoby barokní části kostela Christian Alexander Oedl patří mezi nejvýznamnější středoevropské stavební mistry konce 17. a 1. 1/3 18. století. Zámky a paláce navrhoval především pro vysokou aristokracii (Dietrichsteini, Harachové, Questenbergové, Trautsonové, Batthyany) na celém území Habsburské monarchie. Ve svém uměleckém projevu unikátně propojoval italské ideové vzory s domácí tradicí. Rozsáhlá sochařská výzdoba Ignáce Lengelachera představuje unikátně vytvořený utilitární soubor prací autora, který tvořil postupně v Bavorsku, ve Vídni, v Mikulově a který svůj život a tvorbu završil činností pro Bádenského kurfiřta. V rámci pobytu u knížete Dietrichsteina obohatil svým dílem velkou část Moravy a představuje tak zřejmě asi nejdůležitějšího dobového představitele zdejšího sochařství.

historický vývoj

Obec Dolní Věstonice představuje jedno z nejstarších kontinuálně osídlených míst evropské civilizace. Místo podél brodu přes řeku Dyji bylo od paleolitu využíváno jako lovecký prostor, kde na pozadí blízkého návrší, snad s funkcí dobového rituálně – duchovního centra, docházelo k mentální a technologické interakci mezi jinak spíše izolovanými lidskými společenstvími. Strategická důležitost místa se posléze prolnula do umístění na důležité transkontinentální obchodní cestě – jednom z ramen tzv. Jantarové stezky. Gotické jádro kostela souvisí s nejstaršími dějinami české státnosti a jeho současné hmotné pozůstatky nemusí v těchto místech rozhodně představovat nejstarší stavební fázi. Rozsah středověkého rozvrhu jednolodního kostela s mohutnou hranolovou věží v průčelí byl velkoryse rozšířen vrcholně barokní přístavbou vytvářející v prodloužení původního vnitřního prostoru organicky navazující kněžiště. Výsledné formální uspořádání propojuju gotické traktování oken a opěráků zalomením vnějších hmot a sledem kasulových oken. Ukazují současně skrze investované prostředky na význam této stavby pro místní společenství. Angažování umělců jako Christian Alexander Oedtl (1661-1737) či Ignác Lengelacher (1698-1780) ukazuje na zřetelnou snahu sledovat aktuální středoevropské architektonické a sochařské trendy té nejvyšší úrovně. Vedle umístění stavby kostela sv. Michala v místech starobylého lidského sídliště s předpokládaným přinejmenším středoevropským významem, je na stavbě pozoruhodná především sochařská výzdoba, složená z autorsky intaktního souboru sv. Archanděla Michaela na hlavním oltáři, Pannou Marií, Kristem na kříži, sv. Annou a sv. Janem Nepomuckým, doprovázených celkem dvanácti postavami apoštolů. Její umělecké zpracování a celková koncepce je v dané oblasti naprosto ojedinělá.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2947, Dolní Věstonice, býv. městys, Dolní Věstonice, Břeclav, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • monitoring památky - 21.1.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

stáhnout data v .xls