1000150493 - dům U Železných dveří
katalogové číslo
1000150493
název
dům U Železných dveří
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 436/18
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
U Dvou jelenů o jedné hlavě

anotace

Rozsáhlá čtyřkřídlá budova je v jádru gotická, přestavovaná renesančně. Při barokní úpravě bylo jednotně komponováno nádvoří, zřízeny loggie a bylo zvýšeno severní křídlo, kde byl taneční sál. Dnešní vzhled fasády je pozdně barokní.

popis

Čtyřkřídlá budova s průchozím dvorem. Fasáda do Michalské ul.: šestiosá, dvoupatrová, hladké přízemí s kamennými půlkruhovými výkladci a gotickým půlkruhově ukončeným portálem s barokní šambránou se středovým klenákem, Madona s Ježíškem -olejomalba na plechu v dolní ze dvou kartuší ve sštukovém orámování, kordonová římsa segmentově vzdutá, nadokenní římsa trojúhelně a segmentově zprohýbaná, nároží zvýrazněné pilastry, Okna v 1.p. se stuhovými šambrány s uchy, v parapetech i suprafenestrách vpadlá pole. Okna v 2.p. ploché šambrány s uchy. Fasáda do Jilské ul.: osmiosá, dvoupatrová s mansardovou nástavbou, lehce zalomená, přízemí s třemi půlkruhovými krámcovými portály a s mohutným pravoúhle rámovaným bosovaným portálem s dvoukřídlými, půlkruhově ukončenými vraty s brankou, kordonová římsa, okna 1.p. s parapety s vpadlými poli, s římsami ve tvaru zvlněných segmentů a trojúhelníků, 3. osa zleva je sdružená, okna 2.p. s profilovanými šambránami s přímými podokenními římsami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls