1000156886 - dům U Prstenu
katalogové číslo
1000156886
název
dům U Prstenu
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 449/14
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Zárubovský

anotace

Jádrem domu je románský věžový objekt, zachovaný v plné výši. V gotice byl dům rozšířen, následovala renesanční, barokní i klasicistní přestavba. Dnes jde o jednopatrový čtyřkřídlý řadový dům s malým středním dvorkem. Uliční fasáda je převážně barokní.

popis

Jednopatrový čtyřkřídlý dům s malým středním dvorkem. Fasáda do Jilské ul.: sedmiosá, v přízemí lehce vlevo kamenný barokní portál s půlkruhovým záklenkem s klenáčkem, proniká svou horní částí do kladí s plochým vlysem a výraznou římsou. Na každé straně dvojice oken se segmentovými záklenky, uzavřeny dvoukřídlými okenicemi. Okna v 1.p. trojdílná odsazená se šambránami s uchy a klenáky, parapetní výplně zvýrazněny předsazenými, v rozích vykrojenými poli. Hlavní a kordonová římsa. Strmá střecha, tři vikýře s trojúhelnými tympanony, střední s volutovými křídly.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - Zdroj informace: spis NPÚ HMP čj. 311/6015/10 ze dne 26. 7. 2010

    stavební úpravy suterén. (4 místnosti) a S přízem. (4 místnosti) prostor domu uprav. 1994 j. galerie U prstenu, dnes uzavřeno - návrh multifunkč. centra pro děti - zbudování podlah. vytápění, VZT vč. strojovny, přípojka plynu (vybourání podlah, vestavba s

stáhnout data v .xls