1000150512 - Vratislavský dům
katalogové číslo
1000150512
název
Vratislavský dům
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 450/16
typ
palác
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původně šlo o dva gotické domy, které se již ve středověku spojily. Dům prošel pozdně gotickou, renesanční a barokní přestavbou. Fasáda získala dnešní podobu kolem r. 1749. Významnější modernizací prošel objekt v l. 1938-39.

popis

Dům palácového typu. Fasáda do Jilské ul.: nepravidelné rozložení (1+2+2 okenní osy), dvoupatrová, vrcholně barokní. Trojúhelný štít nad 4 pravými osami. Kompozitní pilastry vysokého řádu v části bez oken. Ve středních osách pilastry nesoucí jen úsek kladí, v přízemí liseny. Okna 1.p. s tumbovitými parapety a suprafenestrami s medailony s reliéfními bustami imperátorů, ukončeny přímými, segmentově a trojúhelně vzdutými římsami. Okna 2.p. s páskami, novodobé rozšíření otvorů, šambrány tak zúženy, Asymetricky položený portál, flankovaný šikmo natočenými pilastry s volutovými hlavicemi, konzoly nesoucí balkón v 1.p., novobarokní vrata, Dvorní průčelí nečleněné, novější pavlač chráněná zábradlím.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls