1000150516 - dům U Červeného orla
katalogové číslo
1000150516
název
dům U Červeného orla
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 452/22
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jedná se o původně románský dům, který byl v gotice několikrát rozšiřovaný a po r. 1600 renesančně upravený. Dnešní podoba je vrcholně barokní ze začátku 18. století a raně klasicistní.

popis

hl. budova+ jednotraktové jižní dvorní křídlo Fasáda do Jilské ul.: 2+2+2 osy kde levé dvě jsou odsazené. Parter oddělení kordonovou římsou, nároží s rustikou, okna pater propojena suprafenestrami a parapety, šambrány s uchy, v 1.p. doplněné přímými segmentově a trojúhelně vzdutými římsami, v suprafenestrách na mušlích lidské masky. V přízemí jednoduchý portál s mohutným klenákem a konkávně projmutým překladem s girlandami. Vrata pozdně barokní. Reliéfní štukové domovní znamení. Dvorní fasáda nověji upravena. Průčelí do Hlavsovy uličky: nečleněné.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls