1000153618 - Kramářova vila
katalogové číslo
1000153618
název
Kramářova vila
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Hradčany
katastrální uzemí
Hradčany
adresa
Gogolova č.p. 212/1
typ
vila
kategorie
areál
památkově chráněno od
13. 8. 1971
existující
ano

anotace

Kramářova vila byla vystavěna v letech 1911-1914 podle projektu Friedricha Ohmanna.

historický vývoj

Vila Karla Kramáře byla postavena v letech 1911-14 novobarokním architektem Friedrichem Ohmannem s účastí J. Kloučka. Interiér je zachován, jeho součástí jsou uměleckořemeslné doplňky.

popis

K areálu vily, situované v dominantní poloze, patří zahrada a dvojice provozních budov utvářejících čestný dvůr. Vila je patrová o třech traktech, kryje ji mansardová střecha. Severní fasáda je pětiosá s přízemním podjezdem vystupujícím ze středního úseku. Průčelí obrácené k Praze má sedm os s trojosým polygonálním rizalitem uprostřed, na jehož střední ose se nachází balkón s dekorativní mříží. Na mříži je nápis "PRAVDOU TŘEBA PROTI VŠEM!" Okna v prvním patře rizalitu jsou vysoká s půlkruhovým zakončením, ostatní pravoúhlá. Na tomto průčelí mají v suprafenestrách reliéfy květinových košů, v rizalitech potom reliéf českého lva a ruského medvěda a nad vstupem na balkón trojstěžník na vlnách. Rizalit je krytý mansardovou polokopulí. Východní průčelí má pět os a nízkou terasu, západní je také pětiosé a v jeho středu se nachází rizalit o třech osách. Centrálním prostorem interiéru je schodišťová hala s osovým schodištěm. Součástí vybavení je mimo jiné jídelna, osmiboká knihovna a zimní zahrada. Přístupová cesta vede od severu přes bránu lemovanou dvěma přízemními stavbami, které mají směrem k vile nízký polygonální pavilon a na čelních stěnách oblé rizality.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4735, Hradčany, býv. město (před r. 1850), Hradčany, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 56396, Hradčany Pevnostní Obvod II (1), dílec čtvrtě, Hradčany, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls