1000151109 - dům U Bílé botky
katalogové číslo
1000151109
název
dům U Bílé botky
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
U lužického semináře č.p. 116/48
typ
měšťanský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu
sloh
renesance

anotace

Renesanční dům pochází z 1. třetiny 17. století, upravený v baroku a přestavěný v 70. letech 20. století.

popis památkové hodnoty

Poslední zbytek historické zástavby při bývalém kostele sv.Petra, farní centrum osady Rybáře. Původně renesanční stavba v pohledově exponované poloze na okraji zástavby Malé Strany s nerušící dostavbou z konce 60.let 20.stol.

popis

Objekt renesančního původu stával při kostelíku sv.Petra v Rybářích. Byl postaven pro katolické studenty z Lužice. Do 60.let 20.stol. nedošlo k jeho podstatným úpravám. K.60.let 20.stol. byl dům rekonstruován pro herečku S.Budínovou. V proluce mezi stávajícím čp.116 a 114 vznikla na zvýšené úrovni obdélná podsklepená patrová novostavba. Při "rekonstrukci" došlo k vybourání velkých úseků renesančního obvodového zdiva a bylo zrušeno pův. vnitřní členění, likvidovány pův. stropy a podlahy, otlučeny venkovní i vnitřní omítky. Vznikl zahradní přístavek - jako další obytná místnost, hl.vstup se ocitl v novostavbě. Dům tvoří dvě propojené patrové jednotky na nestejné uliční čáře. Po levé straně sev. fasády je kamenný segmentově ukončený portál zrušeného vstupu. V patř, na střední ose této fasády malá nika. Průčelí ukončuje trojúhelný etážový štít se složitými volutovými motivy, za ním sedlová střecha. Na ose záp.průčelí je kamenné ostění zrušeného vstupu. Navazující přístavba se sedlovou střechou předstupuje před starší dům. V její čelní stěně je hl.vstup do domu. K zahradnímu průčelí starého domu přiléhá přízemní přístavba se střešní terasou. Při sev. průčelí je ohradní zeď s hodnotnou barokní bránou. Pod již.třetinou pův. domu se dochoval poškozený sklep, zaklenutý nepravidelnou parabolickou valenou klenbou. Zbývající část dispozice je určena novodobou přestavbou, ke komunikaci slouží železobetonové dvouramenné schodiště na rozhraní obou částí. (podle UPP Malá Strana)

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls