1000151087 - Hergetova cihelna
katalogové číslo
1000151087
název
Hergetova cihelna
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
U lužického semináře 101/26
typ
cihelna
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Bývalá barokní cihelna pochází z roku 1781, Uliční budova z r. 1796. Přestavována byla v letech 1857-58 a 1894.

popis památkové hodnoty

Komplex vesměs barokního nebo klasicistního původu tvoří pohledově exponovaný soubor, výtvarně hodnotný, důležitý kompoziční prvek v městském celku. Jednotlivé budovy mají i svou vlastní architektonickou hodnotu.

popis

Hl. budova vznikla spojením tří samostatných domků. V úrovni 2.sut. se zachoval vysunutý renesanční sklep, náležející zaniklé budově. Relikty staršího zdiva záp. domu vystupují až do výše přízemí. Po r. 1780, pozemek s obytným domem i pustým místem koupil Leonard Herget, aby zde vybudoval cihelnu. Provozní budovy byly hotovy v r.1781. Radikální klasicistní přestavbou r.1796 byla budova při ulici sjednocena. Vzniklo dispoziční řešení komunikačních prostorů včetně schodišť a dochovaných kleneb snížených podlaží a střízlivé klasicistní fasády. Interier vyzdobily malby, štukatury i další uměleckořemeslné detaily. Tehdy vzniklo patrně i záp. dvorní křídlo s kočárovnami. V l.1857-58 byly úpraveny provozní objekty. Jednopatrové křídlo při Cihelné ul. vzniklo jako novostavba vzhledově přizpůsobená hl. budově. Oba objekty propojovala ohradní zeď s branou. Dispozice hl. budovy byla po pol. 19.stol. celkově úpravena. R.1894 byla vyměněna klasicistní okna. Garáže pochází z l. 1923, 1926 a 1932. Kol.r.2000 proběhla velmi necitlivá přestavba provozní budovy, křídla při Cihelné ul. a záp. dvorního křídla. Areál sestává z: - čp.101a102 - obytný dvojdům - provozní budova - křídlo při Cihelné ul. Komplex budov obsahující na záp. straně obytný dvoupatrový dvojdům čp.101a102 a po vých. straně rozsáhlý dvůr obestavěný na sev. straně podél Cihelné ul. jednopatrovým lichoběžným objektem, ve dvoře na vých. a již. straně rozsáhlé stavení cihelny. -obytný dvojdům má ploché průčelí s risalitem, do něho vložena vstupní chodba i hl.schodišťový prostor. Dispozice, v zásadě příčný dvoutrakt, zaklenutý oválně valeně s trojbokými a pětibokými výsečemi, na sev. straně se sklepem vysunutým před líc průčelí, pod ulici. Na záp. hloubkové, vesměs plochostropé křídlo, ukončené lichoběžným klenutým prostorem. Plochostropé prostory ve všech podlažích doplňují fabionové stropy se štukovými zrcadly a štuková dekorace z druhého rokoka. Ve dvou místnostech klasicistní majoliková kamna s plastickou výzdobou. Profilované zárubně dveří sálu s nástěnnými malbami dekorují v horních rozích rozety. Okna jsou na vnitřní straně opatřena okenicemi. Zachovány jsou všechny interiérové výplňové dveře s pův. zámky a kováním a s olivami místo klik. Dvorní křídlo kryje sedlová střecha na již. straně zvalbená. - provozní budova - v záp. polovině řešeno jako příčný trojtrakt zaklenutý plackami do oválných pasů sbíhajících do středních pilířků, vých. díl plochostropý, uzavřený novodobou přístavbou garáží. Pod vých. křídlem sklep zaklenutý v celém rozsahu, snad zbytky kruhové pece cihelny. Střecha je sedlová, nad již. křídlem mansardová, k západu zvalbená. -jednopatrové vých. křídlo při Cihelné ul. čleňeno jako hl. budovy. Na středu má chodbu a schodiště, po stranách segmentově valené klenby do pasů. Patro je plochostropé.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls