1000151077 - dům U Tří kaprů
katalogové číslo
1000151077
název
dům U Tří kaprů
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
U lužického semináře č.p. 94/14
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Vrcholně barokní dům vzniklý po roce 1726 přestavbou starší původní zástavby při Čertovce. Jádro domu pochází z 2. poloviny 16. století.

popis památkové hodnoty

Harmonická součást drobné zástavby této části Malé Strany. Dům svázaný s tvorbou sochařky H.Johnové.

popis

Dům pochází z 2. pol. 16. stol. - obvodové zdivo a klenba sklepa. Nad terénem vznikaly konstrukce až po r. 1726, průčelí bylo upraveno v pozdním klasicismu. Zadní část domu upravena r. 1946 pro sochařská dílnu, pece a ateliér Heleny Johnové, Dům situovaný do svahu doplňuje na zadní straně novodobá přístavba. Hl. tříosé průčelí je barokní, dvoupatrové s podkrovním. Přízemí je prolomeno bočními krámovými vstupy s oválnými záklenky v tesaném ostění. V ose obdélný domovní vstup s nadsvětlíkem a dvoukřídlými barokními dveřmi s parketovým vzorem a pův. kováním. Patra rytmizují lisenové rámovce, nad hl. římsou dvouosý arkýř a mansardová střecha s dvěma drobnými vikýři. Zadní průčelí je čtyřpodlažní, parter v úrovni sklepů má tři obdélné otvory, 2.p. vysoká francouzská okna, zbývající část průčelí překrývají pavlače se zděným zábradlím. V mansardové střeše jsou drobné vikýře. Dispozici domu vytváří příčný trojtrakt, v přízemí zčásti s barokními klenbami a schodištěm vzadu. Zadní díl a patra plochostropá. Sklepy pocházejí ze starší budovy. Renesanční, zadní část je plochostropá. Sklepy vlevo při ulici barokní. Kromě pův. výplňových bytových dveří je zachováno dřevěné zábradlí domovního schodiště, jehož přímé úseky v patrech mají ploché vyřezávané kuželky a soustruhované pilířky s entazí. (podle UPP Malá Strana)

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls