1000151073 - Thunovský dům
katalogové číslo
1000151073
název
Thunovský dům
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Míšeňská č.p. 92/2
typ
městský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance; baroko; klasicismus
variantní názvy
Vysoký dům, Panský dům

anotace

Velký renesanční dům z počátku 17. století je místní dominantou. Renesanční stavba je zachována v konstrukcích i dispozici.

popis památkové hodnoty

Doklad předbarokní podoby Malé Strany.

popis

Pozdně renesanční nárožní dům byl zbudován na poč.17.stol. jako solitér uprostřed rozsáhlé zahrady. Z doby výstavby je zachována dispozice i štít. Severových. křídlo a podkroví jsou z poč.18.stol. V klasicismu byly přistavěny pavlače, severozáp. přístavek a změněna fasáda. Pavlače byly strženy. V 90.letech 20.stol. proběhla rekonstrukce objektu s půdní vestavbou. K nárožnímu dvoupatrovému objektu s podkrovím je připojeno drobné dvoupatrové lichoběžné křídlo a ve dvoře klasicistní jednopatrové stavení.Dvůr oproti ulici uzavřen klenutou bránou s vraty. Průčelí do Míšeňské je dvoupatrové s vysokým, třípatrovým štítem volutového obrysu. Druhé průčelí se dvěma velkými zvalbenými vikýři v sedlové střeše a vstupním kamenným bosovaným ostěním s nadsvětlíkem a mříží má pravou partii nižší. Ta zčásti zakrývá štít hl.budovy. Obdélné renesanční stavení je podsklepené. Sklepy sledují obrys i rozvrh nadzemních podlaží. Jsou valeně klenuté z lomového kamene, na klenbách se zachovaly otisky bednění. Původní mázhaus s valenou klenbou a výsečemi s hřebínky rozdělily příčky. Zbytek přízemí a schodiště taktéž zaklenuto. Patra hl. budovy jsou plochostropá. V domě zachovány barokní a klasicistní dveře a další doplňky. (podle UPP Malá Strana)

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls