1000150938 - klášter augustiniánů eremitů
katalogové číslo
1000150938
název
klášter augustiniánů eremitů
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Letenská č.p. 28/22
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
románský; renesance; baroko; klasicismus

anotace

Gotická novostavba byla upravená zásadním způsobem pozdně renesančně v letech 1603–37 a raně barokně v letech 1665–66.

popis památkové hodnoty

Kostel s klášterem sv. Tomáše patří k nejvýznamnějším malostranským areálům. V jeho objektech je zachována původní hmota, počínaje dobou románskou. Na stavbě a výzdobě kostela se podíleli přední barokní mistři. Celek je významný také urbanisticky jako pohledová dominanta Letenské ulice.

popis

Areál se skládá ze tří částí: a)kostel svatého Tomáše b)čp. 28-klášter c)čp. 33-bývalý pivovar Klášter byl založen Václavem II. na místě starší stavby. Vrcholu svého významu dosáhl v druhé pol. 14. stol. Během husitských válek byl částečně pobořen a v nové reprezentativní podobě obnoven v období baroka (K.I.Dienzenhofer, V.V.Reiner). Stal se významným střediskem katolického života. Původně rozsáhlé pozemky patřící klášteru byly rozprodány po požáru Malé Strany. Trojlodní kostel výrazně hloubkového půdorysu na gotické dispozici s hlubokým presbytářem, kupolí, severní věží a výrazně členěnou barokní fasádou. Sochařská a malířská výzdoba pochází z dílen předních barokních umělců. Čp.28-budova kláštera-rozsáhlý stavební komplex na středověkých základech s ambitem s gotickými opěráky na jeho východní straně. Objekt upravován renesančně a barokně. Čp.33-bývalý pivovar-vznikl přestavbou pozdně gotického objektu, barokně a klasicistně upravený. V objektu je dvoupodlažní grotta, která bývala součástí Valdštejnské zahrady.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - rekonstrukce probíhá,předpokl.dokončení této části září 2007

    rozvody instalací , oprava omítek

  • vznik

stáhnout data v .xls