1000151002 - Kaiserštejnský palác
katalogové číslo
1000151002
název
Kaiserštejnský palác
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Malostranské nám. 37/23
typ
palác
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Palác vznikl na základě dvojice středověkých domů přestavbou Kryštofa Dientzenhofera kolem roku 1700 patrně podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho.

popis památkové hodnoty

Objekt složitého vývoje přestavěn pravděpodobně G.B. Alliprandim. Je zachován původní rozvrh sálů upravených v 19. století včetně výzdoby. Žila zde operní pěvkyně Marie Sittová, později objekt vlastnila E. Destinová

popis

Kaisersteinský palác vznikl na parcelách dvou středověkých domů. V r. 1844 koupila budovu Česká spořitelna a pro své potřeby ji nechala upravit v r. 1845. Z této úpravy také pochází velká část řemeslných detailů. Výraznější změnu přinesla přestavba z r. 1894,tehdy došlo k zazdění loubí a vybudování balkonu v průčelí. Poslední změnu přinesla rekonstrukce paláce z l. 1977-81,při níž stavba dostala definitivní podobu.Palácová budova zaujímá hloubkově obdélnou parcelu, která se schodištním křídlem,spojovací galerií a zadním stavením v Josefské uzavírá nepravidelný obdélný dvorek.Hlavní budova je od přízemí úplnou vrcholně barok.novostavbou,zadní objekt si zachoval renes. charakter.Celková kompozice fasády s horním polopatrem a atikovou římsou se sochami připomíná italskou inspiraci.V přízemí byly nově obnoveny oblouky loubí.Čtyři sochy živlů na atice(Oheň, Vzduch, Voda, Země),vytesal Ottavio Mosto.Na meziarkádovém pilíři nově pamětní deska E.Destinové.Průčelí zadního stavení též barokizováno, avšak má renesanční základ. Dvor.fasády jsou střízlivé. Sklepy pouze pod hl.budovou.Přízemí rozděluje průjezd který se rozšiřuje do haly.Z ní vedou vstupy do sousedních místností,na schodiště a do dvora,prostory jsou klenuty.Monumentálním vřetenovým dvouramenným schodištěm se vstupuje do haly 1.p.nově upravené v 19.st. Tři průčelní sály mají vzájemně rozdílnou výzdobu i dispozici, doplňují je postranní sály s alkovnami.Stejná dispozice se opakuje také ve 2.p. 3.p.nově disposičně upraveno. Půdní prostor vznikl novodobými úpravami, dříve se tu uplatňoval altán, jehož hmota se v půdním prostoru zachovala. Altán sloužil k osvětlení středního prostoru 3.p. V zadním stavení raně barokní klenby v 1.p.při poslední rekonstrukci odstraněny a nahrazeny pův. malovanými trámovými záklopovými stropy.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • V současné době se připravuje využití novodobého krovu nad tímto stavením pro účely bydlení majitelů.

stáhnout data v .xls